dsc06209 dsc07622 dsc09742 opako_2626
W dniu 7 czerwca w Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu odbył się Turniej Pierwszej Pomocy realizowany w ramach projektu „ Kciuk w górę dla pierwszej pomocy" finansowanego z grantu Fundacji ANWIL dla Włocławka. Celem imprezy było wzmocnienie procesu edukacji dzieci i młodzieży z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

W dniu 08.06.2016 r. w Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu odbył się Międzyszkolny Turniej Wiedzy z zakresu honorowego krwiodawstwa. Celem konkursu była promocja honorowego krwiodawstwa wśród uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych. Wzięło w nim udział 10 dwuosobowych zespołów z 7 włocławskich szkół.
16,650 litrów krwi zebrano podczas Otwartej Akcji Poboru Krwi w dniu 02 czerwca 2016 r. przed siedzibą Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża we Włocławku. Pobór krwi odbywał się w specjalnym ambulansie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.
miasto pck-100x62Oddział Rejonowy PCK informuje, że w związku z realizacją zadania publicznego pod nazwą: „Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w 2016 roku na terenie gminy Miasto Włocławek" zmieniona została siedziba i godziny działania punktu nieodpłatnych porad prawnych.

W dniach 13 i 14 maja 2016 r. wolontariusze czerwonokrzyscy zebrali do puszek kwestarskich – 5 561,53 zł. Uzyskane fundusze zostaną przeznaczone na pomoc socjalną rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji bytowej.

Oddział Rejonowy PCK we Włocławku w dniu 7 czerwca 2016 r. organizuje Turniej Pierwszej Pomocy w ramach projektu „Kciuk w górę dla pierwszej pomocy" finansowanego z grantu Fundacji ANWIL dla Włocławka. Do turnieju może się zgłosić jeden zespół 2-osobowy reprezentujący szkołę podstawową lub szkołę gimnazjalną z terenu Włocławka.

Światowy Dzień Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca obchodzony jest 8 maja, w rocznicę urodzin założyciela – Henry'iego Dunanta. Każdego roku Stowarzyszenia Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca organizują obchody tego święta, aby pokazać w swoich lokalnych społecznościach, jaką wyjątkową rolę pełni Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. W Polsce w dniach 8 - 15 maja 2016 roku obchodzony jest Tydzień Polskiego Czerwonego Krzyża.

8,100 litrów krwi zebrano podczas Otwartej Akcji Poboru Krwi w dniu 05 maja 2016 r. przed siedzibą Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża we Włocławku. Pobór krwi odbywał się w specjalnym ambulansie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

Światowy Dzień Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca obchodzony jest 8 maja, w rocznicę urodzin założyciela – Henry'iego Dunanta. Każdego roku Stowarzyszenia Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca organizują obchody tego święta, aby pokazać w swoich lokalnych społecznościach, jaką wyjątkową rolę pełni Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. W Polsce w dniach 8 - 15 maja 2016 roku obchodzony jest Tydzień Polskiego Czerwonego Krzyża.

Oddział Rejonowy PCK we Włocławku w ramach projektu „Krewcy ludzie" finansowanego z grantu Fundacji ANWIL dla Włocławka ogłasza 2 konkursy: na plakat oraz prezentację multimedialną. Mają one na celu uświadomić dzieciom jak ważna jest krew w ratowaniu zdrowia i życia ludzkiego oraz promowanie honorowego oddawania krwi.

Szukaj

Terminy poboru krwi...

...w ambulansie RCKiK przy Oddziale Rejonowym PCK we Włocławku, ul. 3-go Maja w 2018 roku.

4 styczeń
1 luty
1 marzec
5 kwiecień
7 czerwiec
5 lipiec
2 sierpień
6 wrzesień
4 październik
6 grudzień

Serdecznie zapraszamy
do oddawania krwi w Ambulansie
godzina poboru
12:30-16:30