dsc06209 dsc07622 dsc09742 opako_2626
KTO MOŻE ZOSTAĆ KRWIODAWCĄ

Krew lub osocze może oddać każdy zdrowy człowiek w przedziale wieku od 18-65 lat. Starsi ludzie oddają krew wyjątkowo, po badaniach i kwalifikacji lekarza Punktu Krwiodawstwa. Wszyscy oddający krew muszą być zdrowi, ponieważ tylko wtedy oddanie krwi nie spowoduje uszczerbku na zdrowiu zarówno oddającego jak i przyjmującego. Dlatego też wszyscy krwiodawcy poddawani są badaniom lekarskim i laboratoryjnym, żeby wyeliminować zakażenia dla biorcy.KTO NIE MOŻE BYĆ KRWIODAWCĄ

- osoby po przebyciu wirusowego zapalenia wątroby typu B – wzw B (tzw. żółtaczka zakaźna)
- osoby po szczepieniu na grypę i wzw – 48 godz.
- chorzy na AIDS nosiciele wirusa HIV
- chorzy na gruźlicę
- chorzy na choroby weneryczne i choroby krwi
- chorzy na serce i choroby nowotworowe
- alkoholicy
- po zabiegach operacyjnych (6 miesięcy od zabiegu)
- po wykonaniu tatuażu ( 6 miesięcy od wykonania)
- po przetoczeniu krwi


JAK CZĘSTO MOŻNA ODDAWAĆ KREW LUB OSOCZE

- krew pełną – co 8 tygodni w ilości 450 ml, jednak nie częściej niż 6 razy w ciągu roku – mężczyźni i 4 razy – kobiety
- osocze – metodą plazmeferezy - w ilości 600 ml co 2 tygodnie, jednak nie więcej niż 15 litrów w ciągu jednego roku


HONOROWEMU DAWCY KRWI PRZYSŁUGUJE

- posiłek regeneracyjny o wartości kalorycznej 4500 kalorii za 450 ml oddanej krwi lub 600 ml osocza
- zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy w dniu oddania krwi z zachowaniem prawa do wynagrodzenia oraz w czasie wykonywania badań lekarskich, zaleconych przez lekarza publicznej służby krwi
- zrzeszenie się w Klubach HDK PCK na zasadach określonych w Regulaminie Klubów HDK PCK”
- możliwość otrzymania odznak i wyróżnień Polskiego Czerwonego Krzyża

Odznakę i legitymację „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” – nadaje Zarząd Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża na wniosek jednostek organizacyjnych PCK stowarzyszeń i klubów zrzeszających honorowych dawców krwi oraz jednostek organizacyjnych publicznej służby krwi.

Odznaka honorowa „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi”, nadawana honorowemu dawcy krwi:
1.Kobiecie, która oddała w dowolnym okresie co najmniej 5 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników albo,
2.Mężczyźnie, który oddał w dowolnym okresie co najmniej 6 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników.


ZASŁUŻONEMU HONOROWEMU DAWCY KRWI PRZYSŁUGUJE

- Uprawnienia do korzystania poza kolejnością z ambulatoryjnej opieki zdrowotnej w ramach ubezpieczenia zdrowotnego i usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach
- Bezpłatne leki – Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 roku w sprawie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych, art. 43
- korzystanie z bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej na terenie administracyjnym miasta Włocławek, dokumentem poświadczającym uprawnienie jest wpis do legitymacji Honorowego Dawcy Krwi dokonany przez Oddział Rejonowy PCK we Włocławku (uchwała Nr XLIV/90/2014 Rady Miasta Włocławek).


GDZIE I KIEDY MOŻNA ODDAĆ KREW WE WŁOCŁAWKU


Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
Oddział Terenowy Włocławek
ul. Lunewil 15
tel. 54 234 69 59

poniedziałek – w godz. 7.30 – 11.30
wtorek – w godz. 7.30 – 11.30
środa – w godz. 7.30 – 17.00
czwartek – w godz. 7.30 – 11.30
piątek – w godz. 7.30 – 11.30

Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża we Włocławku informuje, że w 2024 roku również będzie można oddać krew honorowo w ambulansie RCKiK na parkingu hipermarketu AUCHAN przy ul. Cmentarnej 10 we Włocławku, w każdą pierwszą sobotę miesiąca, w dniach:
 
3 lutego 3 sierpnia
2 marca 7 września
6 kwietnia 5 października
4 maja 2 listopada
1 czerwca 7 grudnia
6 lipca  

GODZINY POBORU - 10:00 - 15:00

Szukaj

Terminy poboru krwi...

...w ambulansie RCKiK na parkingu hipermarketu AUCHAN we Włocławku przy ul. Cmentarnej 10, w każdą pierwszą sobotę miesiąca, w dniach:

3 lutego
2 marca
6 kwietnia
4 maja
1 czerwca
6 lipca
3 sierpnia
7 września
5 października
2 listopada
7 grudnia

Serdecznie zapraszamy
do oddawania krwi w Ambulansie
godzina poboru
10:00-15:00