dsc06209 dsc07622 dsc09742 opako_2626
Pomoc społeczna kierowana jest do wielu grup osób potrzebujących. Pomocą objęte są przede wszystkim osoby najuboższe, bezdomne, bezrobotne, samotne oraz rodziny wielodzietne. Kierując się potrzebami społeczności lokalnej Polski Czerwony Krzyż we Włocławku stosuje różne formy pomocy wobec beneficjentów. Pomoc udzielana jest w formie rzeczowej jak: paczki żywnościowe, odzież używana, przybory szkolne oraz refundacja leków.


Polski Czerwony Krzyż we Włocławku co roku realizuje następujące akcje pomocy dla mieszkańców naszego miasta:

- „KOSZYCZEK WIELKANOCNY” – celem akcji jest pozyskanie środków finansowych oraz artykułów spożywczych na przygotowania świątecznych paczek żywnościowych

- „GORĄCZKA ZŁOTA” – akcja polega na zbiórce „złotych monet” o nominałach 1, 2, 5 groszy, celem pozyskania funduszy na pomoc rodzinom najuboższym i wielodzietnym z Włocławka

- „WYPRAWKA DLA ŻAKA” – celem akcji jest pozyskanie artykułów szkolnych oraz środków finansowych na sporządzenie wyprawek szkolnych dla dzieci z rodzin najuboższych

- „CZERWONOKRZYSKA GWIAZDKA” – celem akcji jest pozyskanie środków finansowych oraz artykułów spożywczych na przygotowanie świątecznych paczek żywnościowych

"GODNE DZIECIŃSTWO" - program ma na celu zachęcenie Polaków, aby przy codziennych zakupach nie zapominali o najbiedniejszych dzieciach i przypomina o wysłaniu wiadomości sms podczas wizyt w sklepach wybranych marek, co pozwoli na kompleksowe wsparcie dzieci i młodzieży.

W Oddziale Rejonowym PCK we Włocławku cały rok działa magazyn interwencyjny dla osób poszkodowanych w wyniku klęsk i katastrof. Na rzecz osób poszkodowanych organizowana jest natychmiastowa pomoc rzeczowa.

USŁUGI OPIEKUŃCZE

Usługi opiekuńcze na terenie miasta Włocławka są świadczone w dwóch rejonach, przez dwa Punkty Opieki, na podstawie podpisanej umowy z Gminą Miasto Włocławek do 30 czerwca 2024 roku

Stawka godzinowa obowiązująca w roku 2024 wynosi 36,65 zł.

Jednocześnie informujemy, że od 01.01.2009 r. realizujemy usługi opiekuńcze poza decyzjami administracyjnymi.

Cena jednej godziny usług opiekuńczych wynosi 36,65 zł.


JAK ZAŁATWIĆ OPIEKUNKĘ DO OSOBY POTRZEBUJĄCEJ OPIEKI (krok po kroku)

1. udać się do lekarza pierwszego kontaktu lub lekarza prowadzącego w celu uzyskania zlecenia na tę usługę (druki zlecenia do pobrania w Oddziale Rejonowym PCK, ul. Zduńska 14, pokój nr 9)
2. z wypełnionym zleceniem należy udać się do pracownika socjalnego z danego rejonu w celu dopełniania formalności (wydania decyzji administracyjnej)
3. pracownik socjalny telefonicznie zgłasza środowisko do objęcia opieką i przekazuje istotne informacje dotyczące osoby i jej stanu zdrowia, w celu jak najlepszego zapewnienia opieki
4. usługi są odpłatne w różnym stopniu od 6% do 100% stawki bazowej tj. 36,65 zł
5. opieka jest sprawowana w dni powszednie i dni świąteczne w różnych godzinach, poza godzinami nocnymi
6. osoby sprawujące opiekę są w tym kierunku przeszkolone

Szukaj

Terminy poboru krwi...

...w ambulansie RCKiK na parkingu hipermarketu AUCHAN we Włocławku przy ul. Cmentarnej 10, w każdą pierwszą sobotę miesiąca, w dniach:

3 lutego
2 marca
6 kwietnia
4 maja
1 czerwca
6 lipca
3 sierpnia
7 września
5 października
2 listopada
7 grudnia

Serdecznie zapraszamy
do oddawania krwi w Ambulansie
godzina poboru
10:00-15:00