dsc06209 dsc07622 dsc09742 opako_2626

Współpraca na rzecz lokalnej strategii rozwoju została zawiązana w czerwcu 2015 r. z inicjatywy Urzędu Miasta Włocławek, który zaprosił na spotkanie inicjatywne lokalnych partnerów społecznych, gospodarczych, przedstawicieli podległych jednostek publicznych oraz przy udziale przedstawicieli partnerów regionalnych w tym samorządu województwa i regionalnych organizacji pozarządowych.

miasto pck-100x62Od dnia 18 lutego 2016 r. Oddział Rejonowy PCK realizuje zadanie publiczne pod nazwą: „Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w 2016 roku na terenie gminy Miasto Włocławek". Zadanie to finansowane jest ze środków Gminy Miasto Włocławek. Zakres zadania obejmuje udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.
Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża informuje, że otrzymał środki na realizację programu „Kciuk w górę dla pierwszej pomocy" współfinansowany z grantu Fundacji ANWIL dla Włocławka.
Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża we Włocławku informuje, że otrzymał środki na realizację programu „Krewcy ludzie" współfinansowanego z grantu Fundacji ANWIL dla Włocławka.

4,950 l krwi zebrano podczas Otwartej Akcji Poboru Krwi w dniu 7 stycznia 2016 r. przed siedzibą Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża we Włocławku. Pobór krwi odbywał się w specjalnym ambulansie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Po standardowych badaniach lekarskich oddało krew 11 osób.

zyczenia
miasto pck-100x62
W dniu 12 grudnia 2015 r. w Restauracji „Ratuszowa" Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża we Włocławku zorganizował „Spotkanie Wigilijne" w ramach projektu „Wigilia dla osób niepełnosprawnych – spotkanie integracyjne" współfinansowanego ze środków Gminy Miasto Włocławek.
tesco pckW dniu 11.12.2015 r. wolontariusze czerwonokrzyscy podczas zbiórki pieniężnej do puszek kwestorskich na terenie Supermarketu TESCO przy ul. Kruszyńskiej 17/27 zebrali kwotę w wysokości 372,93 zł.
Uzyskane fundusze zostaną wykorzystane na pomoc socjalną dla najuboższych i opuszczonych, rodzin wielodzietnych, osób samotnie wychowujących dzieci, bezrobotnych, bezdomnych oraz chorych.
STOKROTKA ZBIORKA
W dniach 17-19.12.2015 r. w sklepach Stokrotka m.in. na terenie miasta Włocławek odbędzie się zbiórka żywności i słodyczy w ramach akcji „Czerwonokrzyska gwiazdka". Zbieramy przede wszystkim żywność z długim terminem ważności np. cukier, mąkę, makaron, ryż itp., ale także produkty spożywcze na bożonarodzeniowy stół tj. artykuły do pieczenia, majonez, chrzan itp. Dla najmłodszych niezmiennie zbieramy słodkości. Zebrane produkty zostaną przekazane rodzinom najuboższym z terenu naszego miasta. Każdy odwiedzający w tych dniach Stokrotkę może wziąć udział w akcji.
001W dniu 10 grudnia 2015 r. w Szkole Podstawowej Nr 10 we Włocławku odbyła się XXIV edycja Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia – etap rejonowy

Do etapu rejonowego Olimpiady przystąpiło 18 uczniów z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Uczestnicy Olimpiady rozwiązywali test z zakresu wiedzy dotyczącej promocji zdrowia, który obejmował zagadnienia pierwszej pomocy, ekologii, promocji zdrowego stylu życia z elementami profilaktyki HIV/AIDS i historii Stowarzyszenia.

Szukaj

Terminy poboru krwi...

...w ambulansie RCKiK przy Oddziale Rejonowym PCK we Włocławku, ul. 3-go Maja w 2018 roku.

4 styczeń
1 luty
1 marzec
5 kwiecień
7 czerwiec
5 lipiec
2 sierpień
6 wrzesień
4 październik
6 grudzień

Serdecznie zapraszamy
do oddawania krwi w Ambulansie
godzina poboru
12:30-16:30