dsc06209 dsc07622 dsc09742 opako_2626
100 LATZ okazji obchodów Dni Młodzieży PCK składamy najserdeczniejsze wyrazy podziękowania za ciężką pracę Młodzieży Czerwonokrzyskiej, członkom, wolontariuszom i opiekunom Szkolnych Kół PCK oraz wszystkim szczerze oddanym działalności młodzieżowej Polskiego Czerwonego Krzyża.
Życzymy Wam abyście się rozwijali, szkolili, zdobywali nowe doświadczenia, tak aby Wasza praca przynosiła satysfakcję i poczucie, że nadaje ona znaczenie Waszemu życiu.
Oby wasz zapał nigdy nie wygasł, lecz „wędrował" jak iskierka dalej, zasilając szeregi Czerwonokrzyskich Zapaleńców

Zarząd i pracownicy Oddziału Rejonowego
Polskiego Czerwonego Krzyża
we Włocławku

Szukaj

Terminy poboru krwi...

...w ambulansie RCKiK przy Oddziale Rejonowym PCK we Włocławku, ul. 3-go Maja w 2019 roku.

3 styczeń
7 luty
7 marzec
4 kwiecień
2 maj
6 czerwiec
4 lipiec
1 sierpień
5 wrzesień
3 październik
7 listopad
5 grudzień

Serdecznie zapraszamy
do oddawania krwi w Ambulansie
godzina poboru
12:30-16:30