dsc06209 dsc07622 dsc09742 opako_2626
miasto pck-100x62
Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża we Włocławku od września realizuje projekt „Baw się i ucz razem z nami" współfinansowany ze środków Gminy Miasto Włocławek. Celem głównym projektu jest umożliwienie wychowankom Centrum Opieki nad Dzieckiem we Włocławku rozwijania własnych pasji i zainteresowań.
herb pck
Oddział Rejonowy PCK we Włocławku realizuje projekt „Poradnictwo prawne, socjalne i psychologiczne, jako kompleksowe wsparcie osób niepełnosprawnych, ich opiekunów i członków rodzin" współfinansowany ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
miasto pck-100x62
Szanowni Mieszkańcy Włocławka,
informujemy, że tworzy się Lokalna Grupa Działania dla miasta Włocławka (LGD). LGD może funkcjonować jako stowarzyszenie, które mogą utworzyć: organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy, osoby fizyczne i gmina miasto Włocławek. LGD będzie mogła korzystać ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w nowej perspektywie finansowej 2014-2020, w której realizowana będzie metoda rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (RLKS).
W dniach 15-16.10.2015 r. w Szkole Podstawowej nr 10 we Włocławku odbyły się bezpłatne przeglądy dentystyczne realizowane w ramach już trzeciej edycji programu edukacyjno-profilaktycznego „Chroń Dziecięce Uśmiechy". Organizatorami akcji jest Wrigley Polska, Polski Czerwony Krzyż, natomiast partnerami merytorycznymi Polskie Towarzystwo Stomatologiczne, Polskie Towarzystwo Stomatologii Dziecięcej oraz Grupa LUX MED.

aids pck wlc
Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Włocławku realizuje projekt z zakresu profilaktyki HIV/AIDS pt. „Nie daj szansy AIDS" współfinansowany ze środków Gminy Miasto Włocławek.

Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża informuje, że w ramach zbiórki ulicznej w dniu: 28.09.2015, zebrano 4329,98 zł. Serdecznie dziękujemy wolontariuszom, opiekunom Szkolnych Kół PCK:

herb pck
Oddział Rejonowy PCK we Włocławku realizuje projekt „Poradnictwo prawne, socjalne i psychologiczne, jako kompleksowe wsparcie osób niepełnosprawnych, ich opiekunów i członków rodzin" współfinansowany ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

W dniu 01 października 2015 roku Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża we Włocławku przekazał trójkołowe rowery uczestnikom Warsztatów Terapii Zajęciowej. Dwa z nich trafiły m.in. do placówki przy ul. Łaziennej.


7,650 litrów krwi zebrano podczas Otwartej Akcji Poboru Krwi w dniu 01 października 2015 r. przed siedzibą Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża we Włocławku. Pobór krwi odbywał się w specjalnym ambulansie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.
Po standardowych badaniach lekarskich oddało krew 17 osób.

tesco pck
W dniach 18-19.09.2015 r. wolontariusze czerwonokrzyscy podczas zbiórki pieniężnej do puszek kwestorskich na terenie Supermarketu TESCO zebrali kwotę w wysokości 1138,43 zł.
Uzyskane fundusze zostaną wykorzystane na pomoc socjalną dla najuboższych i opuszczonych rodzin wielodzietnych, osób samotnie wychowujących dzieci, bezrobotnych, bezdomnych oraz chorych.

Szukaj

Terminy poboru krwi...

...w ambulansie RCKiK przy Oddziale Rejonowym PCK we Włocławku, ul. 3-go Maja w 2018 roku.

4 styczeń
1 luty
1 marzec
5 kwiecień
7 czerwiec
5 lipiec
2 sierpień
6 wrzesień
4 październik
6 grudzień

Serdecznie zapraszamy
do oddawania krwi w Ambulansie
godzina poboru
12:30-16:30