dsc06209 dsc07622 dsc09742 opako_2626

5,850 litrów krwi zebrano podczas Otwartej Akcji Poboru Krwi w dniu 03 grudnia 2015 r. przed siedzibą Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża we Włocławku. Pobór krwi odbywał się w specjalnym ambulansie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

001W dniu 10 grudnia 2015 r. w Szkole Podstawowej Nr 10 we Włocławku odbędzie się XXIV edycja Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia – etap rejonowy

W etapie rejonowym Olimpiady weźmie udział 20 uczniów z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Podczas etapu rejonowego Olimpiady uczestnik ma za zadanie rozwiązać test z zakresu wiedzy dotyczącej promocji zdrowia, który obejmuje zagadnienia pierwszej pomocy, ekologii, promocji zdrowego stylu życia z elementami profilaktyki HIV/AIDS i historii Stowarzyszenia.
aids pck wlcZ okazji Światowego Dnia AIDS w dniu 1 grudnia 2015 r. Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża we Włocławku zorganizował na terenie Centrum Handlowego „Wzorcowania" happening.
W czasie akcji wolontariuszki szkolnego koła PCK przy I Liceum Ogólnokształcącym we Włocławku przypinali „czerwone wstążeczki" na znak solidarności z osobami żyjącymi z HIV/AIDS.

W dniu 24 listopada 2015 r .w Klubie „Stara Remiza" odbyła się uroczystość z okazji DNI HONOROWWEGO KRWIODAWSTWA z udziałem honorowych dawców krwi, działaczy czerwonokrzyskich , władz samorządowych oraz instytucji i współpracujących z nami organizacji pozarządowych.
aids pck wlcDzień 1 grudnia to tradycyjnie Światowy Dzień AIDS. W tym dniu staramy się przełamywać bariery strachu wynikające z braku wiedzy o AIDS i HIV.
W związku z powyższym Oddział Rejenowy Polskiego Czerwonego Krzyża w dniu 1 grudnia 2015 r. w godzinach od 12.00 do 14.00 na terenie Centrum Handlowego „Wzorcownia" organizuje happening.

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że dnia 26 listopada w godz. 10.00 – 16.00 w Centrum Organizacji Pozarządowych z siedziba przy ul. Żabiej 12a we Włocławku, odbędzie się spotkanie warsztatowe dotyczące opracowania LSR, skierowane do uczestników podmiotowych, którzy złożyli deklarację przystąpienia do LGD miasta Włocławka.
herb pck
Oddział Rejonowy PCK we Włocławku informuje, iż zakończył się ostatni cykl szkoleń w ramach projektu „Opiekun osób starszych i przewlekle chorych" współfinansowany ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Przeszkolono 70 osób – głównie opiekunów osób starszych i przewlekle chorych.

10,800 litrów krwi zebrano podczas Otwartej Akcji Poboru Krwi w dniu 05 listopada 2015 r. przed siedzibą Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża we Włocławku. Pobór krwi odbywał się w specjalnym ambulansie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Po standardowych badaniach lekarskich oddało krew 24 osoby.

miasto pck-100x62
Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża we Włocławku realizuje projekt „Zostań Mistrzem Pierwszej pomocy" współfinansowany ze środków Gminy Miasto Włocławek. Celem głównym programu jest zapoznanie uczniów szkół ponadgimnazjalnych z podstawowymi elementami udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.
miasto pck-100x62
Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża we Włocławku od września realizuje projekt „Zostań Mistrzem Pierwszej Pomocy" współfinansowany ze środków Gminy Miasto Włocławek.

Szukaj

Terminy poboru krwi...

...w ambulansie RCKiK przy Oddziale Rejonowym PCK we Włocławku, ul. 3-go Maja w 2018 roku.

4 styczeń
1 luty
1 marzec
5 kwiecień
7 czerwiec
5 lipiec
2 sierpień
6 wrzesień
4 październik
6 grudzień

Serdecznie zapraszamy
do oddawania krwi w Ambulansie
godzina poboru
12:30-16:30