dsc06209 dsc07622 dsc09742 opako_2626
6,300 litrów krwi zebrano podczas Otwartej Akcji Poboru Krwi w dniu 03 marca 2016 r. przed siedzibą Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża we Włocławku.

8,550 litrów krwi zebrano podczas Otwartej Akcji Poboru Krwi w dniu 04 lutego 2016 r. przed siedzibą Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża we Włocławku.


Współpraca na rzecz lokalnej strategii rozwoju została zawiązana w czerwcu 2015 r. z inicjatywy Urzędu Miasta Włocławek, który zaprosił na spotkanie inicjatywne lokalnych partnerów społecznych, gospodarczych, przedstawicieli podległych jednostek publicznych oraz przy udziale przedstawicieli partnerów regionalnych w tym samorządu województwa i regionalnych organizacji pozarządowych.

miasto pck-100x62Od dnia 18 lutego 2016 r. Oddział Rejonowy PCK realizuje zadanie publiczne pod nazwą: „Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w 2016 roku na terenie gminy Miasto Włocławek". Zadanie to finansowane jest ze środków Gminy Miasto Włocławek. Zakres zadania obejmuje udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.
Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża informuje, że otrzymał środki na realizację programu „Kciuk w górę dla pierwszej pomocy" współfinansowany z grantu Fundacji ANWIL dla Włocławka.
Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża we Włocławku informuje, że otrzymał środki na realizację programu „Krewcy ludzie" współfinansowanego z grantu Fundacji ANWIL dla Włocławka.

4,950 l krwi zebrano podczas Otwartej Akcji Poboru Krwi w dniu 7 stycznia 2016 r. przed siedzibą Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża we Włocławku. Pobór krwi odbywał się w specjalnym ambulansie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Po standardowych badaniach lekarskich oddało krew 11 osób.

zyczenia
miasto pck-100x62
W dniu 12 grudnia 2015 r. w Restauracji „Ratuszowa" Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża we Włocławku zorganizował „Spotkanie Wigilijne" w ramach projektu „Wigilia dla osób niepełnosprawnych – spotkanie integracyjne" współfinansowanego ze środków Gminy Miasto Włocławek.
tesco pckW dniu 11.12.2015 r. wolontariusze czerwonokrzyscy podczas zbiórki pieniężnej do puszek kwestorskich na terenie Supermarketu TESCO przy ul. Kruszyńskiej 17/27 zebrali kwotę w wysokości 372,93 zł.
Uzyskane fundusze zostaną wykorzystane na pomoc socjalną dla najuboższych i opuszczonych, rodzin wielodzietnych, osób samotnie wychowujących dzieci, bezrobotnych, bezdomnych oraz chorych.

Szukaj

Terminy poboru krwi...

...w ambulansie RCKiK przy Oddziale Rejonowym PCK we Włocławku, ul. 3-go Maja w 2018 roku.

4 styczeń
1 luty
1 marzec
5 kwiecień
7 czerwiec
5 lipiec
2 sierpień
6 wrzesień
4 październik
6 grudzień

Serdecznie zapraszamy
do oddawania krwi w Ambulansie
godzina poboru
12:30-16:30