dsc06209 dsc07622 dsc09742 opako_2626


Polski Czerwony Krzyż uczy bezpiecznego zachowania w każdej sytuacji. Wszyscy powinniśmy umieć udzielać pierwszej pomocy bez względu na to, czy jesteśmy zobowiązani do zdobycia takich umiejętności, czy robimy to tylko dla siebie i swojej rodziny.

DLACZEGO W PCK?

Dysponujemy programami dostosowanymi do państwa potrzeb.
Materiały wykorzystywane do prowadzenia szkoleń powstały we współpracy z najlepszymi specjalistami w Polsce i Unii Europejskiej. Instruktorzy Pierwszej Pomocy dysponują szerokim pakietem edukacyjnym: podręcznik, tablice poglądowe, zeszyty do ćwiczeń, fantomy, zestawy do pozorowania ran, materiały opatrunkowe, folie.Znajomość aktualnych przepisów i regulacji prawnych dotyczących życia i zdrowia pozwalają na prowadzenie szkoleń na najwyższym poziomie, bez względu na wiek i zawód uczestników.

CZY RZECZYWIŚCIE SZKOLENIE BHP TO ZA MAŁO?

Każdy z nas powinien umieć właściwie zareagować w chwili zdarzenia zagrażającego życiu i zdrowiu. Można umiejętnie pomóc stosując proste sposoby – schłodzić oparzone miejsce pod kranem z zimną wodą, zatamować krwotok opatrunkiem uciskowym. Całe szczęście, że większość wypadków powoduje tylko nieznaczne obrażenia. Ale zdarza się też, że szybka reakcja decyduje o życiu lub śmierci. Tego, jak radzić sobie w trudnych chwilach nie nauczysz się na szkoleniu BHP. Uczą tego Instruktorzy Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża.

CO UZYSKA PO UKOŃCZENIU SZKOLENIA PRACOWNIK, A CO PRACODAWCA?

- Pracownik poprzez nabycie umiejętności udzielania pierwszej pomocy zyska poczucie bezpieczeństwa i pewności siebie
- Pracodawca dzięki przeszkoleniu swoich pracowników zminimalizuje następstwa nieszczęśliwych wypadków oraz wzmocni system pierwszej pomocy, do którego funkcjonowania jest zobowiązany, a tym samym zmniejszy koszty związane z funkcjonowaniem firmy.

KURS PODSTAWOWY

Kurs podstawowy trwa 16 godzin dydaktycznych i jest realizowany w ciągu dwóch dni szkoleniowych, organizowany jest w grupach liczących ok. 20 osób.
Przeznaczony jest zarówno dla osób, które nie miały wcześniej do czynienia z pierwszą pomocą, jak i dla tych, którzy pragną usystematyzować już posiadane wiadomości.
Zajęcia składają się przede wszystkim z ćwiczeń, omówienia teoretyczne stosowane są jedynie jako wstęp. Zajęcia praktyczne odbywają się zarówno na pozorantach, jak i na fantomach, pozoracje urazów wykonywane są przy użyciu profesjonalnych środkach do charakteryzacji.

Program kursu 16-godzinnego obejmuje następujące zagadnienia:

1.Ocena stanu poszkodowanego.
2.Postępowanie z poszkodowanym nieprzytomnym.
3.Postępowanie w przypadku braku oddechu i krążenia.
4.Postępowanie w przypadku urazów.
5.Postępowanie w przypadku nagłych stanów.
6.Ewakuacja poszkodowanego.

Szkolenia prowadzone jest według wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji.

Uczestnikom szkolenia zapewniamy:
1.Zeszyt ćwiczeń, który będzie uzupełniany podczas zajęć – dla każdego uczestnika szkolenia.
2.Ćwiczenia na fantomach.
3.Wykonanie charakteryzacji urazów przy pomocy środków do charakteryzacji.
4.Instrukcję – repetytorium udzielania pierwszej pomocy dla każdego uczestnika kursu przeznaczoną do noszenia zawsze przy sobie.

Uczestnicy kursu 16-godzinnego otrzymują zaświadczenie honorowane w krajach Unii Europejskiej


KURS ELEMENTARNY

Polski Czerwony Krzyż proponuje firmom i instytucjom, które z różnych powodów nie są zainteresowane kursem podstawowym, zorganizowanie elementarnego kursu pierwszej pomocy. Kurs trwa 5 godzin dydaktycznych i jest realizowany w ciągu jednego dnia; organizowany jest w grupach liczących do 30 osób.
Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenia ukończenia kursu, które są honorowane przez wszystkie instytucje w Polsce.

Program kursu 5-godzinnego obejmuje następujące zagadnienia:

1.Ocena stanu poszkodowanego.
2.Postępowanie z poszkodowanym nieprzytomnym.
3.Postępowanie w przypadku braku oddechu i krążenia.
4.Opatrywanie ran i krwotoków.

Szkolenie prowadzone jest według wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji przez Instruktorów Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża.

Uczestnikom szkolenia zapewniamy:
1.Zeszyt ćwiczeń, który będzie uzupełniany podczas zajęć – dla każdego uczestnika szkolenia.
2.Ćwiczenia na fantomach.
3.Wykonanie charakteryzacji urazów przy pomocy środków do charakteryzacji.
4.Instrukcję – repetytorium udzielania pierwszej pomocy dla każdego uczestnika kursu przeznaczoną do noszenia zawsze przy sobie.CENNIK
Kurs podstawowy - 100zł
Kurs elementarny - 45zł

Szukaj

Terminy poboru krwi...

...w ambulansie RCKiK na parkingu hipermarketu AUCHAN we Włocławku przy ul. Cmentarnej 10, w każdą pierwszą sobotę miesiąca, w dniach:

3 lutego
2 marca
6 kwietnia
4 maja
1 czerwca
6 lipca
3 sierpnia
7 września
5 października
2 listopada
7 grudnia

Serdecznie zapraszamy
do oddawania krwi w Ambulansie
godzina poboru
10:00-15:00