dsc06209 dsc07622 dsc09742 opako_2626
kl
31 marca 2014 r. upłynął termin realizowanego przez Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża we Włocławku projektu pt. „Romowie – pełnoprawni obywatele polscy".
W ramach projektu na terenie Włocławka, Bydgoszczy i Pułtuska, z bezpłatnych usług medycznych skorzystało 237 osób ze społeczności romskiej, wsparciem szkoleniowym zostało objętych 167 osób, pomoc w załatwieniu swoich spraw uzyskało 260 osób, a także prowadzone były działania z zakresu promocji kultury romskiej, zwiększenia wiedzy nt. Romów wśród pracowników administracji publicznej oraz działania wspierające dzieci i młodzież romską. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 1.3.1 „Projekty na rzecz społeczności romskiej", Program Operacyjny Kapitał Ludzki.
kl
W drugiej połowie marca odbył się kurs na wózki widłowe, który został zorganizowany dla osób ze społeczności romskiej, przez Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża we Włocławku w ramach projektu pt. „Romowie – pełnoprawni obywatele polscy". Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 1.3.1 „Projekty na rzecz społeczności romskiej", Program Operacyjny Kapitał Ludzki.
kl
CZŁOWIEK –  NAJLEPSZA INWESTYCJA

ROMOWIE – PEŁNOPRAWNI OBYWATELE POLSCY

Projekt skierowany do społeczności romskiej z terenu województw  kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego.
Realizowany przez Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża we Włocławku
Termin realizacji: 1 kwietnia 2012 r. – 30 marca 2014 r.
 
klROMOWIE – PEŁNOPRAWNI OBYWATELE POLSCY

Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża 1 kwietnia 2012 r. rozpoczął realizację projektu skierowanego do społeczności romskiej zamieszkującej na terenie województwa kujawsko – pomorskiego oraz mazowieckiego. Okres realizacji projektu wynosi 24 miesiące.

Szukaj

Terminy poboru krwi...

...w ambulansie RCKiK przy Oddziale Rejonowym PCK we Włocławku, ul. 3-go Maja w 2018 roku.

4 styczeń
1 luty
1 marzec
5 kwiecień
7 czerwiec
5 lipiec
2 sierpień
6 wrzesień
4 październik
6 grudzień

Serdecznie zapraszamy
do oddawania krwi w Ambulansie
godzina poboru
12:30-16:30