dsc06209 dsc07622 dsc09742 opako_2626
 
klROMOWIE – PEŁNOPRAWNI OBYWATELE POLSCY

Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża 1 kwietnia 2012 r. rozpoczął realizację projektu skierowanego do społeczności romskiej zamieszkującej na terenie województwa kujawsko – pomorskiego oraz mazowieckiego. Okres realizacji projektu wynosi 24 miesiące.

W działania projektowe będzie zaangażowanych 408 Romów. Dostępne formy wsparcia oferowane przez projekt:

- opieka zdrowotna: specjalistyczna pomoc medyczna, szczepienia, pierwsza pomoc
- promocja kultury romskiej: cykliczne audycje telewizyjne, cykliczne emisje artykułów prasowych, koncert zespołów romskich we Włocławku
- wsparcie funkcjonowania świetlicy dla dzieci romskich
- spotkania warsztatowe nt. kultury romskiej z przedstawicielami administracji publicznej
- edukacja: szkolenia i kursy zawodowe, indywidualne doradztwo zawodowe i pomoc psychologiczna, stypendium szkoleniowe, opieka nad dzieckiem w trakcie trwania zajęć
- indywidualne poradnictwo: prawne, socjalne, psychologiczne

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt od poniedziałku do soboty w godzinach 8.00 – 18.00, pod nr tel. 694 489 118 lub od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00 pod nr tel. 54 231 46 56 wew. 37 lub 41
Biuro projektu: siedziba Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża we Włocławku, ul. Zduńska 14, 87-800  Włocławek, pok. 12 (II p.)
KOORDYNATOR PROJEKTU: Karina Galińska

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Poddziałanie 1.3.1  „Projekty na rzecz społeczności romskiej",
Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Szukaj

Terminy poboru krwi...

...w ambulansie RCKiK przy Oddziale Rejonowym PCK we Włocławku, ul. 3-go Maja w 2021 roku.

7 styczeń
4 luty
4 marzec
1 kwiecień
6 maj
1 lipiec
5 sierpień
2 wrzesień
7 październik
4 listopad
2 grudzień

Serdecznie zapraszamy
do oddawania krwi w Ambulansie
godzina poboru
12:30-16:30