dsc06209 dsc07622 dsc09742 opako_2626

105-lat

18 STYCZNIA NAJSTARSZA ORGANIZACJA HUMANITARNA
W POLSCE - POLSKI CZERWONY KRZYŻ - KOŃCZY 105 LAT.
Z TEJ OKAZJI PCK MÓWI O SWOJEJ HISTORII
I TERAŹNIEJSZOŚCI.


Polski Czerwony Krzyż powstał 18 stycznia 1919 roku w Warszawie, dwa miesiące po
odzyskaniu przez Polskę niepodległości
. PCK jest od początku swego istnienia głęboko
związany z historią Polski. Był obecny przy najważniejszych dziejowych wydarzeniach
takich jak: konflikt zbrojny 1920 roku, przewrót majowy 1926, wielkie katastrofy naturalne
Drugiej Rzeczpospolitej, kampania wrześniowa 1939 roku, ekshumacja grobów katyńskich,
Powstanie Warszawskie, odbudowa Polski po wojnie, przemiany 1989, powódź stulecia
w 1997 roku, pandemia Covid19, konflikt w Ukrainie.


Polski Czerwony Krzyż od  105 lat odpowiada na aktualne potrzeby społeczne. Pod znakiem
czerwonego krzyża działają ludzie, którzy służą drugiemu człowiekowi. Niezależnie od
pochodzenia, poglądów, czy orientacji politycznej: wszystkich nas łączy potrzeba
bezinteresownego pomagania. Wielu wolontariuszy niosąc ratunek innym, poświęca się
tracąc własne zdrowie lub nawet życie. Każda z tych osób zasługuje na ogromny szacunek
i pamięć
– mówi Michał Mikołajczyk, członek Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża.

W początkowym okresie (1919 – 1923) prace Czerwonego Krzyża w Polsce toczyły się
w warunkach zbliżonych do konfliktu zbrojnego. Aktualny był problem ozdrowieńców
i inwalidów, którym ciężko było znaleźć miejsce w społeczeństwie. Masowym zjawiskiem
pozostawało bezrobocie, dotykające w dużej mierze zdemobilizowanych żołnierzy.
Pomoc
wykluczonym weszła na stałe do programu Polskiego Czerwoneg
o Krzyża. Wyzwaniem
była walka z chorobami zakaźnymi, na tym polu sukcesy odnosiły przychodnie PCK.
Na wsi, 
w dużej mierze pozbawionej podstawowej opieki medycznej, szerzono edukację
sanitarną.

Nierozwiązanym problemem Dwudziestolecia była bezdomność. Polski Czerwony Krzyż
starał się zapewnić ludziom w kryzysie bezdomności: opiekę lekarską, ambulatoryjną
i szpitalną, jak również niezbędne lekarstwa i środki higieny osobistej, zaś dzieciom
pochodzącym z tych rodzin darmowe wyżywienie i witaminy. Propagowano akcję
przyjmowania w zamożniejszych domach ubogich dzieci do stołu, co miało głęboki wymiar
humanitarny.
Akcją pomocy doraźnej obejmowano także ofiary klęsk żywiołowych
(powodzi, pożarów etc.), organizowano szpitale polowe i punkty opatrunkowe: wyposażone
w profesjonalny sprzęt.


123

Opieka medyczna oraz pomoc humanitarna wymagały szkolenia kadr oraz doskonalenia
umiejętności
. Kluczowe znaczenie miał program edukacyjny dla sióstr pogotowia
sanitarnego (nazwanych
Siostrami PCK). Specjalne kursy prowadzono dla ratowników
i drużyn ratowniczych. Do transportu rannych i chorych używano wówczas koni, ale także
pierwszych samochodów. Szerokim echem odbiło się wykorzystywanie przez Polski
Czerwony Krzyż samolotu, co uchodziło wtedy za dowód postępu. Jedną z pięknych kart
105-letniej historii było zorganizowanie przez PCK
masowego krwiodawstwa. Istnieje
do dziś.


Działalność w czasie II wojny światowej odbywała się w warunkach ekstremalnie trudnych.
Czerwonokrzyski personel był obecny na polach bitew i na miejskich barykadach,
wszędzie 
z oddaniem realizując swą ogólnoświatową misję zapobiegania lub pomniejszania
ludzkiego cierpienia. Po wojnie w całym kraju zaczęły powstawać placówki PCK, łączące
w sobie funkcje: przychodni lekarskiej, noclegowni, świetlicy, a także magazynu
wydającego ubrania i żywność. Z pomocą przychodziło
Biuro Informacji i Poszukiwań,
które tylko w 1945 roku otrzymało 
1 020 845 zapytań, a w 120 364 przypadkach zdołało
udzielić odpowiedzi.

456

Dzisiaj jako najstarsza organizacja humanitarna w Polsce Czerwony Krzyż ma bogate
tradycje, a przy tym jest nowoczesny i śmiało patrzy w przyszłość
. Obecna Strategia
2030
opiera się na 3 filarach działań: gotowości do działania w czasach kryzysu, działań
na rzecz zdrowia i profilaktyki oraz aktywizacji społeczeństwa i niwelowanie nierówności
społecznych. Misją PCK pozostaje zapobieganie i pomniejszanie ludzkiego cierpienia oraz
ochrona godności człowieka, bez jakiejkolwiek dyskryminacji na tle narodowości, rasy,
płci, czy przekonań. Organizacja pomaga m.in. dzieciom i osobom starszym, chorym
i rannym, migrantom 
i uchodźcom. W 2022 roku PCK objął pomocą społeczną ponad
1,3 mln beneficjentów
oferując m.in.: dożywianie, paczki żywnościowe, zestawy
higieniczne, odzież oraz zapomogi pieniężne. PCK prowadzi 13 magazynów pomocy
doraźnej, z których każdego roku korzysta ponad 96 200 osób. Ponad 4570 sióstr PCK na
co dzień opiekuje się osobami starszymi, chorymi i niepełnosprawnymi. Seniorzy
korzystają z zajęć oferowanych przez 26 Klubów Seniora PCK, natomiast dzieci i młodzież
mogą uczęszczać do 38 świetlic środowiskowych.

Po 24 lutego 2022 roku bardzo ważną grupą beneficjentów PCK stali się uchodźcy 
z Ukrainy. Dotychczas z pomocy PCK, oferowanej w różnych formach, skorzystało
prawie 
1,8 mln uchodźców zza wschodniej granicy. Polski Czerwony Krzyż prowadzi
dla nich m.in. Centra Integracji, w których podopieczni korzystają z pomocy psychologa,
prawnika, a także doradców zawodowych, dzięki czemu mają szansę na aktywizację
zawodową.

Polski Czerwony Krzyż stale rozwija ogólnopolski System Ratownictwa, wyposażając
swoich ratowników w nowoczesny sprzęt: specjalne samochody, drony, mobilne punkty
sanitarne. 
W ramach systemu tworzone są Grupy Pomocy Humanitarnej, złożone
z przeszkolonych wolontariuszy. Ważnym aspektem działalności PCK pozostaje Krajowe
Biuro Poszukiwań 
i Informacji. Najstarsza organizacja humanitarna w Polsce nadal promuje
honorowe krwiodawstwo. Prowadzi kampanie społeczne, szerzy edukację zdrowotną,
organizuje zbiórki dla potrzebujących. Pomoc nie byłaby możliwa bez darczyńców oraz
wolontariuszy.


105. ROCZNICA POWSTANIA POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA 

ODBYWA SIĘ POD HASŁEM: 

„POMAGAMY OD POCZĄTKU – BEZ KOŃCA”
Szukaj

Terminy poboru krwi...

...w ambulansie RCKiK na parkingu hipermarketu AUCHAN we Włocławku przy ul. Cmentarnej 10, w każdą pierwszą sobotę miesiąca, w dniach:

3 lutego
2 marca
6 kwietnia
4 maja
1 czerwca
6 lipca
3 sierpnia
7 września
5 października
2 listopada
7 grudnia

Serdecznie zapraszamy
do oddawania krwi w Ambulansie
godzina poboru
10:00-15:00