dsc06209 dsc07622 dsc09742 opako_2626
aids pck wlcOd 04 lipca 2017 r. do 19 grudnia 2017 r. w siedzibie Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża we Włocławku będzie funkcjonował „Telefon Zaufania ds. AIDS" .

Ta forma poradnictwa i wsparcia jest częścią programu „Nie daj szansy AIDS" współfinansowanego przez Gminę Miasto Włocławek.
Podczas dyżuru (tel. 54 231 46 56 ) w każdy wtorek od godziny 15.15 do 16.15 specjalista będzie udzielał porad oraz konsultacji na temat profilaktyki AIDS, wspierał psychologicznie nosicieli wirusa HIV i ich rodziny, a także przygotowywał młodzież do rozwiązywania problemów związanych z AIDS.

Projekt „Nie daj szansy AIDS" współfinansowany ze środków Gminy Miasto Włocławek

Szukaj

Terminy poboru krwi...

...w ambulansie RCKiK przy Oddziale Rejonowym PCK we Włocławku, ul. 3-go Maja w 2021 roku.

7 styczeń
4 luty
4 marzec
1 kwiecień
6 maj
1 lipiec
5 sierpień
2 wrzesień
7 październik
4 listopad
2 grudzień

Serdecznie zapraszamy
do oddawania krwi w Ambulansie
godzina poboru
12:30-16:30