dsc06209 dsc07622 dsc09742 opako_2626

Światowy Dzień Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca obchodzony jest 8 maja, w rocznicę urodzin założyciela – Henry'iego Dunanta. Każdego roku Stowarzyszenia Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca organizują obchody tego święta, aby pokazać w swoich lokalnych społecznościach, jaką wyjątkową rolę pełni Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. W Polsce w dniach 8 - 15 maja 2016 roku obchodzony jest Tydzień Polskiego Czerwonego Krzyża.

Tegoroczne obchody Światowego Dnia Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca będą odbywać się pod hasłem „Wszędzie dla każdego". W ten sposób chcemy pokazać siłę i zasięg Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, a przede wszystkim zaangażowanie naszych wolontariuszy.

Hasło tegorocznych Dni Czerwonego Krzyża ma na celu przypomnieć nam o tym, co nas zainspirowało do zaangażowania się w działania Ruchu i docenić pracę oraz poświęcenie naszych wolontariuszy i pracowników. Dążymy do tego, aby ludzie mieli świadomość powszechnej obecności Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca ("wszędzie"), a także bezstronnego i unikalnego charakteru naszej pracy ("dla każdego").

Wszędzie, na całym świecie Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca jest dla każdego. Jesteśmy globalną siecią z niemal półmilionowym zespołem pracowników i 17 milionami wolontariuszy. W wypełnianiu swojej misji Stowarzyszenia Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca kierują się zawsze 7 Podstawowymi Zasadami, które są stałe i nie ulegają wpływom aktualnych ideologii.

Międzynarodowa Federacja Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca każdego roku wspiera miliony ludzi na całym świecie – w czasie konfliktów zbrojnych, klęsk i katastrof. Od 150 lat Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca zaangażowany jest w niesienie pomocy humanitarnej najbardziej potrzebującym.

Polski Czerwony Krzyż jest największą organizacją humanitarną w naszym kraju, skupiającą ponad 200 tysięcy wolontariuszy. Podstawową misją PCK jest zapobieganie i łagodzenie cierpienia ludzkiego oraz ochrona ludzkiej godności, bez jakiejkolwiek dyskryminacji dotyczącej narodowości, rasy, płci, przekonań religijnych lub politycznych.

Szukaj

Terminy poboru krwi...

...w ambulansie RCKiK przy Oddziale Rejonowym PCK we Włocławku, ul. 3-go Maja w 2019 roku.

3 styczeń
7 luty
7 marzec
4 kwiecień
2 maj
6 czerwiec
4 lipiec
1 sierpień
5 wrzesień
3 październik
7 listopad
5 grudzień

Serdecznie zapraszamy
do oddawania krwi w Ambulansie
godzina poboru
12:30-16:30