dsc06209 dsc07622 dsc09742 opako_2626
pck_ckDzień 8 maja, rocznica urodzin Henry Dunanta, ojca idei Czerwonego Krzyża oraz pierwszego laureata pokojowej Nagrody Nobla (1901 r.), od 1948 roku obchodzony jest jako wspólne święto wszystkich stowarzyszeń CK i CP od 1984 r. noszące nazwę Światowego Dnia Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca.

Polski Czerwony Krzyż to najstarsza, powstała w 1919 roku, organizacja humanitarna w Polsce. Naszą główna misją jest zapobieganie i łagodzenie cierpienia ludzkiego oraz ochrona ludzkiej godności, bez jakiejkolwiek dyskryminacji dotyczącej narodowości, rasy, płci, przekonań religijnych lub politycznych.

Z okazji naszego święta pracownikom, wolontariuszom i sympatykom dziękujemy serdecznie za dotychczasowe zaangażowanie i życzymy
dalszych sukcesów w prowadzonych działaniach oraz satysfakcji płynącej z pomagania innym.
Dziękujemy także wszystkim naszym sponsorom i darczyńcom za wsparcie udzielane każdego dnia oraz tym wszystkim, którzy przekazali na działalność Polskiego Czerwonego Krzyża swój 1% podatku.

Szukaj

Terminy poboru krwi...

...w ambulansie RCKiK przy Oddziale Rejonowym PCK we Włocławku, ul. 3-go Maja w 2020 roku.

2 styczeń
6 luty
5 marzec
2 kwiecień
7 maj
4 czerwiec
2 lipiec
6 sierpień
3 wrzesień
1 październik
5 listopad
3 grudzień

Serdecznie zapraszamy
do oddawania krwi w Ambulansie
godzina poboru
12:30-16:30