dsc06209 dsc07622 dsc09742 opako_2626
herb pck
Kujawsko – Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Bydgoszczy w partnerstwie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu realizuje program finansowany przez Samorząd Województwa w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020.

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do różnorodnych form niestacjonarnych usług opiekuńczych dla niesamodzielnych osób starszych oraz rozwój usług ukierunkowanych na podnoszenie umiejętności opiekunów faktycznych. Program jest realizowany w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2019r.

Zapraszamy do udziału w projekcie:
  • osoby niesamodzielne, które ukończyły 60 lat
  • opiekunów faktycznych osób starszych
  • osoby, które chcą podjąć zatrudnienie jako opiekun niesamodzielnej osoby starszej
  • osoby, które chcą opiekować się osobami starszymi w ramach wolontariatu
W zależności od formy uczestnictwa w projekcie oferujemy:
  • opiekę dzienną dla niesamodzielnych osób starszych (w ramach Usług Opieki Dziennej, Pomocy Sąsiedzkiej, Wolontariatu Opiekuńczego)
  • wsparcie opiekunów faktycznych niesamodzielnych osób starszych (szkolenia, domowe wizyty instruktażowe, punkty konsultacyjne, wypożyczalnia sprzętu, organizowanie opieki w ramach polityki wytchnieniowej)
  • szkolenia i kursy dla osób, które podejmą zatrudnienie jako opiekun niesamodzielnej osoby starszej oraz wolontariuszy

Szczegółowe informacje dotyczące projektu można uzyskać pod numerami telefonów oddziałów Polskiego Czerwonego Krzyża w Bydgoszczy (tel. 52 322 55 68), Toruniu (tel. 56 622 21 29), Grudziądzu (tel. 56 462 22 53) i Włocławku (tel. 54 231 46 56)

Szukaj

Terminy poboru krwi...

...w ambulansie RCKiK przy Oddziale Rejonowym PCK we Włocławku, ul. 3-go Maja w 2021 roku.

7 styczeń
4 luty
4 marzec
1 kwiecień
6 maj
1 lipiec
5 sierpień
2 wrzesień
7 październik
4 listopad
2 grudzień

Serdecznie zapraszamy
do oddawania krwi w Ambulansie
godzina poboru
12:30-16:30