Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża we Włocławku organizuje 
w dniu 1 października 2020 r. w godzinach od 12.30 do 16.30 otwartą akcję poboru krwi. Pobór krwi odbywać się będzie w specjalnie do tego przystosowanym ambulansie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa  ul. 3 Maja u wylotu do Pl. Wolności.
Krew może oddać każdy zdrowy człowiek w wieku od 18 do 65 lat.

Należy posiadać przy sobie dokument ze zdjęciem, stwierdzający tożsamość wraz
z numerem PESEL.Wszystkie procedury medyczne i zasady higieny są prowadzone zgodnie z rozporządzeniami ministra zdrowia.
Potrzebna jest każda grupa krwi!