dsc06209 dsc07622 dsc09742 opako_2626
fundusze europejskie
Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża we Włocławku informuje, iż w ramach kontynuacji w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. Kujawsko - Pomorski Oddział Okręgowy PCK w partnerstwie z Regionalnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Toruniu realizuje program finansowany przez Samorząd Województwa w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego

Projekt "POGODNA JESIEŃ ŻYCIA NA KUJAWACH I POMORZU- PROJEKT ROZWOJU POMOCY ŚRODOWISKOWEJ DLA SENIORÓW" jest skierowany do niesamodzielnych osób starszych, opiekunów faktycznych oraz osób chcących podjąć pracę lub wolontariat jako opiekun osoby starszej i realizowany jest w Toruniu, Grudziądzu, Włocławku i Bydgoszczy.

W zależności od formy uczestnictwa w projekcie oferujemy:
  • opiekę dzienną dla niesamodzielnych osób starszych (w ramach Usług Opieki Dziennej, Pomocy Sąsiedzkiej, Wolontariatu Opiekuńczego,
  • wsparcie opiekunów faktycznych niesamodzielnych osób starszych (szkolenia, domowe wizyty instruktażowe, punkty konsultacyjne, wypożyczalnia sprzętu, organizowanie opieki w ramach polityki wytchnieniowej),
  • szkolenia i kursy dla osób, które podejmą zatrudnienie jako opiekun niesamodzielnej osoby starszej oraz wolontariuszy.
Szczegółowe informacje dotyczące projektu oraz warunki naboru uczestników można uzyskać pod numerem telefonu: 54 231 46 56.

Szukaj

Terminy poboru krwi...

...w ambulansie RCKiK przy Oddziale Rejonowym PCK we Włocławku, ul. 3-go Maja w 2021 roku.

7 styczeń
4 luty
4 marzec
1 kwiecień
6 maj
1 lipiec
5 sierpień
2 wrzesień
7 październik
4 listopad
2 grudzień

Serdecznie zapraszamy
do oddawania krwi w Ambulansie
godzina poboru
12:30-16:30