dsc06209 dsc07622 dsc09742 opako_2626
herb pck
W ramach realizacji zadania publicznego Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża we Włocławku rozpoczął realizację programu „Razem przeciwko przemocy " współfinansowanego ze środków Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Zadanie to ma na celu przeprowadzenie działań, które podniosą wiedzę wśród młodzieży w wieku podstawowym oraz ponadgimnazjalnym na temat szeroko rozumianej przemocy, w tym w domu rodzinnym i rówieśniczej oraz wykrywaniu i zapobieganiu jej w najbliższym otoczeniu uczniów.

W ramach projektu odbywać się będą zajęcia teoretyczne z pedagogiem w 10 szkołach podstawowych i ponadgimnazjalnych, funkcjonować będzie telefon zaufania ds. przemocy w każdy wtorek miesiąca w godzinach od 15.15 do 16.15 w biurze OR PCK pod numerem: 54 231 46 56 wew. 31. Przeprowadzony zostanie również konkurs na plakat informacyjny w dwóch kategoriach wiekowych zawierający różne formy walki z przemocą.

Projekt realizowany jest od 02.09.2019 do 31.12.2019 r.

Projekt „Razem przeciwko przemocy" współfinansowany ze środków Województwa Kujawsko - Pomorskiego

Szukaj

Terminy poboru krwi...

...w ambulansie RCKiK przy Oddziale Rejonowym PCK we Włocławku, ul. 3-go Maja w 2021 roku.

7 styczeń
4 luty
4 marzec
1 kwiecień
6 maj
1 lipiec
5 sierpień
2 wrzesień
7 październik
4 listopad
2 grudzień

Serdecznie zapraszamy
do oddawania krwi w Ambulansie
godzina poboru
12:30-16:30