dsc06209 dsc07622 dsc09742 opako_2626
Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża we Włocławku informuje, że podczas zbiórki pieniężnej do puszek kwestarskich w dniu 17 września 2011 r. zebrano  3.255,36 zł.

Uzyskane fundusze zostaną przeznaczone na pomoc rodzinom najuboższym.

Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża we Włocławku organizuje  w dniu 17 września 2011 r. zbiórkę pieniężną do puszek kwestarskich zgodnie z wydaną decyzją Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 


Zarząd Rejonowy PCK we Włocławku zakończył tegoroczną akcję „Wyprawka dla Żaka". Wyprawki szkolne otrzymało 175 dzieci z najbardziej potrzebujących wsparcia włocławskich rodzin.
W imieniu obdarowanych serdecznie dziękujemy sponsorom: „Real", „Altravox" oraz firmie „Leszczyński".
Zarząd Rejonowy PCK we Włocławku, jak co roku, realizuje ogólnopolską czerwonokrzyską akcję „Wyprawka dla Żaka".
Wyprawki szkolne zawierające podstawowe przybory szkolne i zeszyty otrzyma 175 dzieci z najbardziej potrzebujących wsparcia włocławskich rodzin.
W tym roku do akcji włączyli się sponsorzy: hipermarket „Real" oraz „Altravox".
Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża we Włocławku w dniu 31.07.2011r. zakończył projekt współfinansowany przez Województwo Kujawsko-Pomorskie pn: "Profesjonalna opieka nad osobami przewlekle chorymi".

11,700 litrów krwi zebrano podczas kolejnej Wakacyjnej Akcji Poboru Krwi w dniu 4 sierpnia 2011 r. przed siedzibą Zarządu Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża we Włocławku.

Do oddania krwi zarejestrowało się 31 osób, po standardowych badaniach lekarskich oddało krew 26 osób.
21 litrów krwi zebrano podczas otwartej akcji poboru krwi zorganizowanej w dniu 7 lipca 2011 r. przed siedzibą Zarządu Rejonowego Polskiego
Czerwonego Krzyża we Włocławku. Pobór krwi odbywał się w bydgoskim ambulansie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

Od 1 lipca 2011r w siedzibie Polskiego Czerwonego Krzyża we Włocławku funkcjonuje TELEFON ZAUFANIA AIDS – finansowany ze środków Urzędu Miasta Włocławka w ramach realizowanego programu  „Żyję bez ryzyka AIDS"

14 czerwca jest szczególnym dniem dedykowanym honorowym dawcom krwi.

We Włocławku regularnie oddaje krew ponad 4.000 honorowych dawców krwi, którzy bezinteresownie oddają krew dla potrzeb lecznictwa .
Program współfinansowany przez Urząd Marszałkowski w Toruniu pt. „Profesjonalna opieka nad osobami przewlekle chorymi" skierowany jest do opiekunów osób przewlekle chorych, wolontariuszy, członków rodzin osób przewlekle chorych itp.

Szukaj

Terminy poboru krwi...

...w ambulansie RCKiK przy Oddziale Rejonowym PCK we Włocławku, ul. 3-go Maja w 2020 roku.

2 styczeń
6 luty
5 marzec
2 kwiecień
7 maj
4 czerwiec
2 lipiec
6 sierpień
3 wrzesień
1 październik
5 listopad
3 grudzień

Serdecznie zapraszamy
do oddawania krwi w Ambulansie
godzina poboru
12:30-16:30