dsc06209 dsc07622 dsc09742 opako_2626
Narodowy Fundusz Zdrowia prowadzi działania w zakresie realizacji wieloletniego projektu edukacyjnego "...liczy się każdy oddech". Celem projektu jest upowszechnienie informacji o astmie i przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc - POChP. Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.nfz-bydgoszcz.
Zarząd Rejonowy PCK we Włocławku przygotował paczki żywnościowe dla najbardziej  potrzebujących uczniów szkół. Dzięki środkom zebranym w tegorocznej akcji "Gorączka złota" możliwe było wsparcie dzieci i młodzieży z 60 szkół: podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu miasta i powiatu włocławskiego.
W dniu 24 pażdziernika 2011r w I LO im. Ziemi Kujawskiej we Włocławku odbyły się warsztaty rówieśnicze dla 20 uczniów szkół średnich i gimnazjalnych nt. profilaktyki nowotworowej w ramach programu "Młodzież kontra nowotwory" finansowanego przez Urząd Miasta Włocławka.
W ramach realizacji programu „Oddając Krew – Darujesz życie" współfinansowanego przez Urząd Miasta Włocławka  odbywają się  działania edukacyjno-promocyjne honorowego krwiodawstwa wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych mające na celu zachęcenie  uczniów pełnoletnich do popularyzowania idei honorowego krwiodawstwa i oddawania krwi.
W ramach realizacji programu pt. „Zaadoptuj wnuczka/ wnuczkę” współfinansowanego przez Województwo Kujawsko – Pomorskie, w październiku b.r. odbędą się w szkołach średnich warsztaty z zakresu integracji międzypokoleniowej oraz zorganizowane zostanie spotkanie integracyjne dla młodzieży i seniorów.
W dniu 26.09.2011.w auli III LO im.Marii Konopnickiej we Włocławku odbyło się szkolenie w zakresie profilaktyki nowotworowej  dla nauczycieli - opiekunów szkolnych kół PCK w ramach programu "Młodzież kontra nowotwory", który finansowany jest ze środków Urzędu Miasta Włocławku.
Szkolenie prowadziła Pani Mirosława Grabowska.
Polski Czerwony Krzyż we Włocławku apeluje do mieszkańców Włocławka o oddawanie krwi dla chorego na białaczkę Rafała Ślązkiewicza, przebywającego w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. Mikołaja Kopernika w Toruniu (oddział hematologii).W dniu 15.09.2011r. w Warszawie, z inicjatywy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej  odbyło się ogólnopolskie spotkanie pełnomocników ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi z przedstawicielami lokalnych i regionalnych Rad Działalności Pożytku Publicznego, które zaszczycił swoim wystąpieniem Pan Tadeusz Mazowiecki – doradca Prezydenta RP.
Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża we Włocławku informuje, że podczas zbiórki pieniężnej do puszek kwestarskich w dniu 17 września 2011 r. zebrano  3.255,36 zł.

Uzyskane fundusze zostaną przeznaczone na pomoc rodzinom najuboższym.

Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża we Włocławku organizuje  w dniu 17 września 2011 r. zbiórkę pieniężną do puszek kwestarskich zgodnie z wydaną decyzją Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 


Szukaj

Terminy poboru krwi...

...w ambulansie RCKiK przy Oddziale Rejonowym PCK we Włocławku, ul. 3-go Maja w 2020 roku.

2 styczeń
6 luty
5 marzec
2 kwiecień
7 maj
4 czerwiec
2 lipiec
6 sierpień
3 wrzesień
1 październik
5 listopad
3 grudzień

Serdecznie zapraszamy
do oddawania krwi w Ambulansie
godzina poboru
12:30-16:30