dsc06209 dsc07622 dsc09742 opako_2626
W ramach realizacji programu pt. „Zaadoptuj wnuczka/ wnuczkę” współfinansowanego przez Województwo Kujawsko – Pomorskie, w październiku b.r. odbędą się w szkołach średnich warsztaty z zakresu integracji międzypokoleniowej oraz zorganizowane zostanie spotkanie integracyjne dla młodzieży i seniorów.
W dniu 26.09.2011.w auli III LO im.Marii Konopnickiej we Włocławku odbyło się szkolenie w zakresie profilaktyki nowotworowej  dla nauczycieli - opiekunów szkolnych kół PCK w ramach programu "Młodzież kontra nowotwory", który finansowany jest ze środków Urzędu Miasta Włocławku.
Szkolenie prowadziła Pani Mirosława Grabowska.
Polski Czerwony Krzyż we Włocławku apeluje do mieszkańców Włocławka o oddawanie krwi dla chorego na białaczkę Rafała Ślązkiewicza, przebywającego w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. Mikołaja Kopernika w Toruniu (oddział hematologii).W dniu 15.09.2011r. w Warszawie, z inicjatywy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej  odbyło się ogólnopolskie spotkanie pełnomocników ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi z przedstawicielami lokalnych i regionalnych Rad Działalności Pożytku Publicznego, które zaszczycił swoim wystąpieniem Pan Tadeusz Mazowiecki – doradca Prezydenta RP.
Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża we Włocławku informuje, że podczas zbiórki pieniężnej do puszek kwestarskich w dniu 17 września 2011 r. zebrano  3.255,36 zł.

Uzyskane fundusze zostaną przeznaczone na pomoc rodzinom najuboższym.

Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża we Włocławku organizuje  w dniu 17 września 2011 r. zbiórkę pieniężną do puszek kwestarskich zgodnie z wydaną decyzją Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 


Zarząd Rejonowy PCK we Włocławku zakończył tegoroczną akcję „Wyprawka dla Żaka". Wyprawki szkolne otrzymało 175 dzieci z najbardziej potrzebujących wsparcia włocławskich rodzin.
W imieniu obdarowanych serdecznie dziękujemy sponsorom: „Real", „Altravox" oraz firmie „Leszczyński".
Zarząd Rejonowy PCK we Włocławku, jak co roku, realizuje ogólnopolską czerwonokrzyską akcję „Wyprawka dla Żaka".
Wyprawki szkolne zawierające podstawowe przybory szkolne i zeszyty otrzyma 175 dzieci z najbardziej potrzebujących wsparcia włocławskich rodzin.
W tym roku do akcji włączyli się sponsorzy: hipermarket „Real" oraz „Altravox".
Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża we Włocławku w dniu 31.07.2011r. zakończył projekt współfinansowany przez Województwo Kujawsko-Pomorskie pn: "Profesjonalna opieka nad osobami przewlekle chorymi".

11,700 litrów krwi zebrano podczas kolejnej Wakacyjnej Akcji Poboru Krwi w dniu 4 sierpnia 2011 r. przed siedzibą Zarządu Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża we Włocławku.

Do oddania krwi zarejestrowało się 31 osób, po standardowych badaniach lekarskich oddało krew 26 osób.

Szukaj

Terminy poboru krwi...

...w ambulansie RCKiK przy Oddziale Rejonowym PCK we Włocławku, ul. 3-go Maja w 2020 roku.

2 styczeń
6 luty
5 marzec
2 kwiecień
7 maj
4 czerwiec
2 lipiec
6 sierpień
3 wrzesień
1 październik
5 listopad
3 grudzień

Serdecznie zapraszamy
do oddawania krwi w Ambulansie
godzina poboru
12:30-16:30