dsc06209 dsc07622 dsc09742 opako_2626
W ramach programu „ Młodzież  kontra  nowotwory" dotowanego przez Urząd Miasta Włocławka" Zarząd Rejonowy PCK we Włocławku przeprowadził w 5 szkołach Włocławka prelekcje dla rodziców nt. profilaktyki nowotworowej.

W listopadzie odbywają się warsztaty z zakresu profilaktyki alkoholowej dla uczniów szkół gimnazjalnych na terenie mista Włocławka. Programem objęte zostały wszystkie Gimnazja na terenie miasta. Program współfinansowany jest przez Województwo Kujawsko-Pomorskie.

W listopadzie odbywają się warsztaty profilaktyczne dla studentów uczelni wyższych we Włocławku. Programem zostały objęte głównie kierunki pedagogiczne. Głównym celem programu jest przeciwdziałanie uzależnianiu się młodych osób od narkotyków.


Na zakończenie realizacji programu pt. „Zaadoptuj wnuka/wnuczkę" odbyło się spotkanie integracyjne dla młodzieży szkół średnich i seniorów. Na spotkaniu zostały zaprezentowane najciekawsze prace, które młodzież wykonała podczas warsztatów z zakresu integracji międzypokoleniowej.
Narodowy Fundusz Zdrowia prowadzi działania w zakresie realizacji wieloletniego projektu edukacyjnego "...liczy się każdy oddech". Celem projektu jest upowszechnienie informacji o astmie i przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc - POChP. Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.nfz-bydgoszcz.
Zarząd Rejonowy PCK we Włocławku przygotował paczki żywnościowe dla najbardziej  potrzebujących uczniów szkół. Dzięki środkom zebranym w tegorocznej akcji "Gorączka złota" możliwe było wsparcie dzieci i młodzieży z 60 szkół: podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu miasta i powiatu włocławskiego.
W dniu 24 pażdziernika 2011r w I LO im. Ziemi Kujawskiej we Włocławku odbyły się warsztaty rówieśnicze dla 20 uczniów szkół średnich i gimnazjalnych nt. profilaktyki nowotworowej w ramach programu "Młodzież kontra nowotwory" finansowanego przez Urząd Miasta Włocławka.
W ramach realizacji programu „Oddając Krew – Darujesz życie" współfinansowanego przez Urząd Miasta Włocławka  odbywają się  działania edukacyjno-promocyjne honorowego krwiodawstwa wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych mające na celu zachęcenie  uczniów pełnoletnich do popularyzowania idei honorowego krwiodawstwa i oddawania krwi.
W ramach realizacji programu pt. „Zaadoptuj wnuczka/ wnuczkę” współfinansowanego przez Województwo Kujawsko – Pomorskie, w październiku b.r. odbędą się w szkołach średnich warsztaty z zakresu integracji międzypokoleniowej oraz zorganizowane zostanie spotkanie integracyjne dla młodzieży i seniorów.
W dniu 26.09.2011.w auli III LO im.Marii Konopnickiej we Włocławku odbyło się szkolenie w zakresie profilaktyki nowotworowej  dla nauczycieli - opiekunów szkolnych kół PCK w ramach programu "Młodzież kontra nowotwory", który finansowany jest ze środków Urzędu Miasta Włocławku.
Szkolenie prowadziła Pani Mirosława Grabowska.

Szukaj

Terminy poboru krwi...

...w ambulansie RCKiK przy Oddziale Rejonowym PCK we Włocławku, ul. 3-go Maja w 2020 roku.

2 styczeń
6 luty
5 marzec
2 kwiecień
7 maj
4 czerwiec
2 lipiec
6 sierpień
3 wrzesień
1 październik
5 listopad
3 grudzień

Serdecznie zapraszamy
do oddawania krwi w Ambulansie
godzina poboru
12:30-16:30