dsc06209 dsc07622 dsc09742 opako_2626
herb pckPROJEKT „UCZ SIĘ RAZEM Z NAMI!" WSPÓŁFINANSOWANY JEST ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża we Włocławku informuje, że w dniu 26 czerwca 2013 roku w Szkole Podstawowej nr 10 nastąpiło uroczyste podsumowanie programu „Ucz się razem z nami!", w ramach którego odbywały się zajęcia dodatkowe z języka angielskiego. Uczniowie, którzy uczestniczyli w projekcie otrzymali zaświadczenia oraz słodkie upominki. Podczas spotkania atmosferę swoim śpiewem i tańcem umilały dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 10.

Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża we Włocławku organizuje w dniu 04 lipca 2013 r. w godzinach od 12.30 do 16.30 przed siedzibą PCK – ul. Zduńska 14

OTWARTĄ AKCJĘ POBORU KRWI

Pobór krwi odbywać się będzie w specjalnie do tego przystosowanym ambulansie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.
Krew może oddać każdy zdrowy człowiek w wieku od 18 do 65 lat / należy posiadać przy sobie dowód osobisty lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem i nr PESEL /.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY mieszkańców Włocławka i okolic do oddawania tego najcenniejszego leku ratującego zdrowie i życie.
Krew jest potrzebna każdego dnia, każda grupa krwi jest jednakowo cenna.
Otwarta Akcja Poboru Krwi zorganizowana jest w ramach realizowanego programu

– Promocja honorowego krwiodawstwa –
„Oddając krew – Darujesz życie"

współfinansowanego przez Gminę Miasto Włocławek.
gz
Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża we Włocławku informuje, że zakończyła się tegoroczna edycja ogólnopolskiej akcji pn. „Gorączka złota", która trwała od 1.03.2013 r. do 10.06.2013 r. W związku z powyższym, miło nam poinformować, że łączna kwota zebrana podczas akcji wyniosła 5 963,05 zł.

W ramach akcji organizowany był konkurs, adresowany do szkół i przedszkoli, na „Największego zbieracza złota". W kategorii „szkoły" zwyciężyła Szkoła Podstawowa nr 12 we Włocławku z kwotą: 1 089, 36 zł. W kategorii „przedszkola" zwyciężyło Przedszkole nr 29 we Włocławku z kwotą: 606,37 zł.
kujpom
Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża we Włocławku informuje, że z dniem 1.06.2013 r. rozpoczęła się rekrutacja ciągła beneficjentów do projektu „Kompleksowa opieka domowa nad osobami przewlekle chorymi", która trwać będzie do 30.08.2013 r. W ramach realizacji zadania publicznego, przeprowadzony zostanie cykl 5 szkoleń 16 godzinnych z zakresu opieki nad osobami przewlekle chorymi, które pozostają w domach.

miasto pck-100x62
Od dnia 15.06.2013 r. do 15.12.2013 r. Oddział Rejonowy PCK we Włocławku realizuje projekt z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania patologiom społecznym pn.: „Telefon zaufania dla osób z problemami uzależnień oraz członków ich rodzin" - dofinansowany z budżetu Gminy Miasto Włocławek.

1m

14 czerwca 2013 r. po raz czternasty odbyło się Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego - po raz pierwszy we Włocławku. Po raz trzeci organizację Forum powierzono organizacjom pozarządowym - tym razem NGO z regionu gościł w Pałacu Bursztynowy Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża we Włocławku. PCK Włocławek serdecznie dziękuje wszystkim NGO uczestniczącym w konferencji, a przede wszystkim Partnerom, wspierającym przedsięwzięcie na każdym etapie realizacji.
aids pck wlc
Od 15 czerwca 2013 r. do 15 grudnia 2013 r. w siedzibie Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża we Włocławku funkcjonuje „Telefon Zaufania ds. AIDS", który finansowany jest przez Gminę Miasto Włocławek w ramach realizowanego programu „Nie daj szansy AIDS"
We Włocławku regularnie oddaje krew ponad 4 000 honorowych dawców krwi, którzy bezinteresownie oddają krew dla potrzeb lecznictwa.

Z okazji „Światowego Dnia Krwiodawcy" składamy wszystkim honorowym dawcom krwi najserdeczniejsze podziękowania za humanitarną postawę i bezinteresowne ratowanie zdrowia i życia ludzkiego. Życzymy dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności, nieustającego zaangażowania i wytrwałości w podjętym działaniu na rzecz potrzebujących.

Zarząd Oddziału Rejonowego PCK we Włocławku
Rejonowa Rada HDK PCK we Włocławku
Pracownicy Biura Oddziału Rejonowego PCK

W dniu 06 czerwca 2013 r. w czasie OTWARTEJ AKCJI POBORU KRWI przy siedzibie Polskiego Czerwonego Krzyża we Włocławku, ul. Zduńska 14 – oddało krew 37 osób. Pozyskano dla potrzeb lecznictwa – 16,650 litrów krwi.
P1010075
Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża informuje, że w ramach zbiórek ulicznych w dniach: 7.05 oraz 11.05 br., zebrano 2761,65 zł.Szukaj

Terminy poboru krwi...

...w ambulansie RCKiK przy Oddziale Rejonowym PCK we Włocławku, ul. 3-go Maja w 2018 roku.

4 styczeń
1 luty
1 marzec
5 kwiecień
7 czerwiec
5 lipiec
2 sierpień
6 wrzesień
4 październik
6 grudzień

Serdecznie zapraszamy
do oddawania krwi w Ambulansie
godzina poboru
12:30-16:30