dsc06209 dsc07622 dsc09742 opako_2626

PROGRAM „PAPIEROS SKRACA ŻYCIE?" WSPÓŁFINANSOWANY JEST ZE ŚRODKÓW GMINY MIASTO WŁOCŁAWEK
REGULAMIN KONKURSU
„PAPIEROS SKRACA ŻYCIE"
 
1. Organizator:
Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża we Włocławku
ul. Zduńska 14
87-800 Włocławek

2. Cel konkursu:
-poszerzenie wiedzy uczniów na temat szkodliwych skutków palenia papierosów i innych wyrobów tytoniopodobnych,
-zapoczątkowanie nawyków antynikotynowych wśród młodzieży.
3. Adresaci konkursu:
Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych (klasy 4-6), gimnazjalnych oraz średnich z terenu miasta Włocławka.

4. Przedmiot konkursu:
Hasłem przewodnim konkursu pn. „Papieros skraca życie" jest papieros i jego niszczący wpływ na życie człowieka.
Prace konkursowe należy przedstawić w formie:
• scenariusza teatralnego (max. 20 stron znormalizowanego maszynopisu, format A4, czcionka Times New Roman),
• prezentacji multimedialnej ( max. 20 slajdów),
• filmu krótkometrażowego ( max. długość filmu – 20 min. ; film należy nagrać na nośnik CD).

5. Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych oraz w trzech kategoriach związanych z formą prac.

6. Organizator zastrzega sobie możliwość nieprzyznania nagrody w przypadku braku prac spełniających warunki formalne w poszczególnych kategoriach konkursowych.

7. Fundatorem nagród w konkursie jest Gmina Miasto Włocławek.

8. Termin konkursu: 2.09.2013 r. – 31.10.2013 r. Decyduje data stempla pocztowego.

9. Podsumowanie konkursu, ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród laureatom nastąpi w grudniu 2013 roku.

ORGANIZATORZY

Szukaj

Terminy poboru krwi...

...w ambulansie RCKiK przy Oddziale Rejonowym PCK we Włocławku, ul. 3-go Maja w 2019 roku.

3 styczeń
7 luty
7 marzec
4 kwiecień
2 maj
6 czerwiec
4 lipiec
1 sierpień
5 wrzesień
3 październik
7 listopad
5 grudzień

Serdecznie zapraszamy
do oddawania krwi w Ambulansie
godzina poboru
12:30-16:30