dsc06209 dsc07622 dsc09742 opako_2626
1218500-yotm-300x250-en8 maja – w rocznicę urodzin Henry Dunanta, ojca idei Czerwonego Krzyża oraz  pierwszego laureata pokojowej Nagrody Nobla (w 1901 r.), obchodzimy Światowy Dzień Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. W Polsce w dniach 7-13 maja 2012 roku obchodzony jest Tydzień Polskiego Czerwonego Krzyża. Światowy Dzień Czerwonego Krzyża Czerwonego Półksiężyca i cały 2012 rok, świętujemy pod hasłem "Youth on the move" – „Młodzież w Działaniu".

Połowa z 13 milionów wolontariuszy Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca na całym świecie to młodzi ludzie. Temat Młodzieży został wybrany, aby inspirować, mobilizować młodych ludzi do lokalnego i globalnego działania oraz pomóc Stowarzyszeniom Krajowym Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca dostrzec potencjał młodzieży i ich istotny wkład w realizację celów, które stawia przed sobą Międzynarodowy Ruch CK i CP.

W 2009 roku, przedstawiciele Młodzieży Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca z całego świata, złożyli tzw. Deklarację Solferino, która zakłada zaangażowanie młodzieży w robienie więcej, lepiej i sięganie dalej w pomaganiu potrzebującym. Na podstawie tego zobowiązania młodzież na całym świecie cały czas znacząco wpływa na społeczności lokalne, w których działa. W tym roku wzywamy młodych wolontariuszy do kontynuowania  realizacji zobowiązań Solferino 2009, tak aby wzmacniać społeczności przez skupienie się na trzech obszarach działań:

  1. Pomaganiu społecznościom lepiej przygotować się na wypadek klęsk, katastrof, i niebezpieczeństw.
  2. Zwiększaniu dostępu do opieki zdrowotnej, profilaktyki zdrowia albo podnoszeniu świadomości o  braku bezpiecznego dostępu do opieki zdrowotnej w konfliktach zbrojnych i sytuacjach niebezpiecznych.
  3. Budowaniu kultury niestosowania przemocy i  promowaniu pokoju (przeciwdziałanie przemocy i dyskryminacji w społeczeństwie).

W obliczu poważnych wyzwań światowych, takich jak: zmiany klimatu, konflikty i przemoc, urbanizacja i migracje, młodzi ludzie na całym świecie pokazują, że chcą być częścią rozwiązania najaktualniejszych problemów. Dają czas, talent i energię. Wykorzystują moc technologii. Pomagają społecznościom przygotować się do katastrof, promują zwiększenie dostępu do opieki  i profilaktyki zdrowotnej i upowszechniają  kulturę pokoju.

W ramach Tygodnia PCK, w całym kraju w oddziałach PCK odbywają się: kwesty, spotkania młodzieży, festyny, akcje poboru krwi, akcje edukacyjne dla dzieci i młodzieży, układanie znaku Czerwonego Krzyża, dekorowanie znakiem Czerwonego Krzyża przechodniów i osób publicznych, uroczyste spotkania z pracownikami, wolontariuszami i darczyńcami Polskiego Czerwonego Krzyża. Wszystko po to, aby upowszechniać ideały humanitaryzmu i bezinteresownej pomocy.

Polski Czerwony Krzyż powstał w 1919 roku, po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, jako Polskie Towarzystwo Czerwonego Krzyża. W tym samym roku został uznany przez Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża i przystąpił do Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. Jesteśmy najstarszą organizacją humanitarną w naszym kraju, skupiającą ponad 150 tysięcy wolontariuszy.

Z okazji naszego święta Zarząd Główny Polskiego Czerwonego Krzyża życzy wszystkim pracownikom, wolontariuszom i sympatykom zadowolenia z pracy i wytrwałości w prowadzonych działaniach, dziękując jednocześnie za dotychczasowe zaangażowanie. Pamiętajmy o tym, że „Wszyscy mogą w ten czy inny sposób, każdy w swej dziedzinie i w miarę swych sił, przyczynić się w jakimś stopniu do [...] szlachetnego dzieła." (Henry Dunant)

Dziękujemy także wszystkim naszym sponsorom i darczyńcom za wsparcie udzielane każdego dnia. Dziękujemy wszystkim, którzy w
tym roku przekazali na działalność Polskiego Czerwonego Krzyża swój 1% podatku.

Szukaj

Terminy poboru krwi...

...w ambulansie RCKiK przy Oddziale Rejonowym PCK we Włocławku, ul. 3-go Maja w 2019 roku.

3 styczeń
7 luty
7 marzec
4 kwiecień
2 maj
6 czerwiec
4 lipiec
1 sierpień
5 wrzesień
3 październik
7 listopad
5 grudzień

Serdecznie zapraszamy
do oddawania krwi w Ambulansie
godzina poboru
12:30-16:30