dsc06209 dsc07622 dsc09742 opako_2626
Dnia 20 kwietnia 2012 r. w Bydgoszczy odbył się Zjazd Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża. Wybrane zostały nowe władze. Prezesem Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Oddziału Okręgowego PCK został dotychczasowy Prezes – Pan Władysław Cierpisz.  Na Wiceprezesa wybrano Panią Magdalenę Michułka-Kuraś oraz Pana Zbigniewa Klapczyńskiego. Sekretarzem została pani Marta Figurska, a Członkami: Pan Jacek Jezierski i Pan Jan Ciółkowski.

Na Zjeździe wybrano również Komisję Rewizyjną PCK, w której skład weszli:
Przewodniczący – Pan Stefan Stybor,
Wiceprzewodniczący – Pan Zygmunt Czajkowski,
Członek – Pani Jolanta Sartori.

Na Delegata na Zjazd Krajowy PCK wybrana został Pani Anna Zacharek.

Szukaj

Terminy poboru krwi...

...w ambulansie RCKiK przy Oddziale Rejonowym PCK we Włocławku, ul. 3-go Maja w 2020 roku.

2 styczeń
6 luty
5 marzec
2 kwiecień
7 maj
4 czerwiec
2 lipiec
6 sierpień
3 wrzesień
1 październik
5 listopad
3 grudzień

Serdecznie zapraszamy
do oddawania krwi w Ambulansie
godzina poboru
12:30-16:30