6,750 litrów krwi zebrano podczas Otwartej Akcji Poboru Krwi w dniu 
6 maja 2021 rPobór krwi odbywał się w specjalnym ambulansie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przy ul. 3 Maja we Włocławku.Na pobór krwi zgłosiło się 18 osób.  Po standardowych badaniach lekarskich krew oddało 15 osób.

Serdecznie dziękujemy honorowym dawcom krwi za najcenniejszy dar ofiarowany drugiemu człowiekowi.

Następna akcja poboru krwi odbędzie się w dniu 1 lipca 2021 r. w godzinach od 12:30 do 16:30 przy ul.3 Maja we Włocławku – SERDECZNIE ZAPRASZAMY.