10,350 litrów krwi zebrano podczas Otwartej Akcji Poboru Krwi w dniu 06 grudnia 2018 r. Pobór krwi odbywał się w specjalnym ambulansie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przy ul.3 Maja we Włocławku.

Po standardowych badaniach lekarskich oddało krew 23 osób.
Serdecznie dziękujemy honorowym dawcom krwi za najcenniejszy dar ofiarowany drugiemu człowiekowi.

Następna akcja poboru krwi odbędzie się w dniu 03 stycznina 2018 r. w godzinach od 12:30 do 16:30 przy ul.3 Maja we Włocławku – SERDECZNIE ZAPRASZAMY