W dniu 28 września 2018 roku wolontariusze czerwonokrzyscy zebrali do puszek kwestarskich – 4394, 94 zł. Uzyskane fundusze zostaną przeznaczone na pomoc socjalną rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji bytowej.

Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża we Włocławku serdecznie dziękuje Dyrekcji Szkół, Opiekunom Szkolnych Kół PCK oraz młodzieży szkolnej z Gimnazjum Nr 14, Zespołowi Szkół Nr 8, Zespołu Szkół Chemicznych, Zespołu Szkół Ekonomicznych, Zespołu Szkół Nr 4, III Liceum Ogólnokształcącemu, Zespołowi Szkół w Dobrzyniu nad Wisłą oraz Społecznemu Liceum Ogólnokształcącemu w Choceniu za wielką pomoc w zorganizowaniu oraz liczny i aktywny udział w zbiórce pieniężnej na rzecz osób i rodzin potrzebujących pomocy.