herb pck
Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża we Włocławku od 03 września 2018r. rozpoczął realizację programu „Stop uzależnieniom - życie bez nałogów z PCK" współfinansowanego ze środków Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Głównym celem projektu jest podniesienie wiedzy wśród uczniów ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, a także ich rodziców i opiekunów, na temat szkód w organizmie oraz skutków społecznych wywołanych zażywaniem różnego rodzaju substancji uzależniających oraz skutecznych metod walki z uzależnieniami. W ramach projektu odbywać się będą zajęcia teoretyczne oraz praktyczne z pedagogiem w 10 szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, funkcjonować będzie telefon zaufania ds. uzależnień w każdy czwartek miesiąca w godzinach od 15.15 - 16.15 w biurze OR PCK pod numerem: 54 231 46 56 wew. 31 oraz zorganizowane zostaną dwa konkursy dla młodzieży szkół podstawowych/gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych.
Projekt będzie realizowany do 31 grudnia 2018r.
 
Projekt „Stop uzależnieniom - życie bez nałogów z PCK" współfinansowany ze środków Województwa Kujawsko - Pomorskiego