dsc06209 dsc07622 dsc09742 opako_2626
001
W roku szkolnym 2017/2018 na terenie całego kraju będzie organizowana przez Polski Czerwony Krzyż XXVI edycja Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia.

W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie szkół podstawowych (klasy 7), gimnazjów i szkół średnich. Konkurs składa się z czterech etapów – szkolnego, rejonowego, okręgowego i centralnego czyli finału.
Na każdym etapie Olimpiady uczestnicy muszą rozwiązać test dotyczący prawidłowego odżywiania, przeciwdziałania uzależnieniom, w tym HIV/AIDS, ekologii oraz zasad udzielania pierwszej pomocy i wiedzy o PCK.

Etap szkolny odbędzie się w dniach 13 – 14 listopada 2017 r. (jeden dzień do wyboru), na którym uczestnicy będą rozwiązywać testy składające się z 20 pytań w formie papierowej.
Z naszego terenu działania udział w Olimpiadzie zgłosiło 20 szkół (10 szkół podstawowych i gimnazjów oraz 10 szkół średnich).

Informujemy również, że etap rejonowy Olimpiady odbędzie się w dniu 15 grudnia 2017 r. o godzinie 10.00 w Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu we Włocławku ul. Żabia 12 a w ramach realizowanego programu „Nie daj szansy ADS" współfinasowanego przez Gminę Miasto Włocławek.

Szukaj

Terminy poboru krwi...

...w ambulansie RCKiK przy Oddziale Rejonowym PCK we Włocławku, ul. 3-go Maja w 2022 roku.

3 lutego
3 marca
7 kwietnia
5 maja
2 czerwca
7 lipca
4 sierpnia
1 września
6 października
3 listopada
1 grudnia

Serdecznie zapraszamy
do oddawania krwi w Ambulansie
godzina poboru
12:30-16:30