Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża we Włocławku informuje, że nastąpiła zmiana lokalizacji comiesięcznych Otwartych Akcji Poboru Krwi.


Pobór krwi będzie się odbywał w ambulansie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Włocławku, przy ul. 3-go Maja w godzinach od 12:30 do 16:30 w każdy pierwszy czwartek miesiąca, zgodnie z podanym harmonogramem uzgodnionym przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.
Harmonogram Akcji Poboru Krwi:
 • 05.01.2017r.
 • 02.02.2017r.
 • 02.03.2017r.
 • 06.04.2017r.
 • 04.05.2017r.
 • 01.06.2017r.
 • 06.07.2017r.
 • 03.08.2017r.
 • 07.09.2017r.
 • 05.10.2017r.
 • 02.11.2017r.
 • 07.12.2017r.