dsc06209 dsc07622 dsc09742 opako_2626

Współpraca na rzecz lokalnej strategii rozwoju została zawiązana w czerwcu 2015 r. z inicjatywy Urzędu Miasta Włocławek, który zaprosił na spotkanie inicjatywne lokalnych partnerów społecznych, gospodarczych, przedstawicieli podległych jednostek publicznych oraz przy udziale przedstawicieli partnerów regionalnych w tym samorządu województwa i regionalnych organizacji pozarządowych.


W związku instrumentem RLKS i koniecznością założenia Lokalnej Grupy Działania dla miasta oraz opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju, Oddział Rejonowy PCK we Włocławku wspólnie z Urzędem Miasta Włocławek, poprowadził pilotażowy projekt, promujący dobre praktyki, wzorcowe dokumenty i upowszechniający schematy postępowania, skierowany do włocławskich organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, instytucji społecznych i mieszkańców miasta.

Koncepcja LSR

Lokalna Strategia Rozwoju opracowana jest z myślą o przyszłych pokoleniach, poszanowaniu zasobów i zrównoważonym gospodarowaniu nimi. Miasto ma być dobrym miejscem do życia, z dostępem do wysokiej jakości usług z zakresu ochrony zdrowia, edukacji, transportu, kultury i administracji publicznej.

LSR obejmuje obszar miasta Włocławek, koncentruje się na jego mieszkańcach, przez dopasowanie programu rewitalizacji społecznej do aktualnych potrzeb miasta i wykorzystaniu jego unikalnych potencjałów. Wzmocnienie miasta przez Lokalną Grupę Działania miasta Włocławek do kreowania zrównoważonego rozwoju i tworzenia miejsc pracy wpłynie pozytywnie na poprawę jakości życia mieszkańców. Optymalny mechanizm współpracy rozwijający metody partycypacyjne, upowszechni partnerski udział społeczności lokalnej w rozwoju Włocławka.
Rewitalizacja zdegradowanego społecznie, ekonomicznie i fizycznie miasta, oparta jest na wizji odnowienia i rekonstrukcji jego stanu z okresu powojennego. Zwarte i zrównoważone miasto wymaga przeciwdziałania chaotycznemu rozproszeniu zabudowy i idei ochrony środowiska naturalnego, zasobów, krajobrazu.

Rozwój przedsiębiorczości oparty o współpracę biznesu z nauką przyczyni się do wzrostu innowacyjności przedsiębiorstw. Konieczne jest wzmocnienie sieciowej współpracy podmiotów prywatnych z innymi podmiotami na obszarze regionu.

Szukaj

Terminy poboru krwi...

...w ambulansie RCKiK przy Oddziale Rejonowym PCK we Włocławku, ul. 3-go Maja w 2019 roku.

3 styczeń
7 luty
7 marzec
4 kwiecień
2 maj
6 czerwiec
4 lipiec
1 sierpień
5 wrzesień
3 październik
7 listopad
5 grudzień

Serdecznie zapraszamy
do oddawania krwi w Ambulansie
godzina poboru
12:30-16:30