dsc06209 dsc07622 dsc09742 opako_2626
miasto pck-100x62
Szanowni Mieszkańcy Włocławka,
informujemy, że tworzy się Lokalna Grupa Działania dla miasta Włocławka (LGD). LGD może funkcjonować jako stowarzyszenie, które mogą utworzyć: organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy, osoby fizyczne i gmina miasto Włocławek. LGD będzie mogła korzystać ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w nowej perspektywie finansowej 2014-2020, w której realizowana będzie metoda rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (RLKS).


Metoda ta ma służyć włączeniu mieszkańców miast w inicjowanie i realizację działań wspierających rozwój i integrację społeczności lokalnej naszego miasta. By tę szansę dobrze wykorzystać potrzebny jest wspólnie wypracowany przez partnerów współpracy plan – lokalna strategia rozwoju (LSR), którą przygotuje zarejestrowana Lokalna Grupa Działania. Spotkanie założycielskie stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania miasta Włocławka odbędzie się:
21 października 2015 r., godz. 14.00
Plac Staszica 1, Gimnazjum nr 14 we Włocławku

Zapraszamy na spotkanie założycielskie osoby, które złożyły deklarację oraz
mieszkańców Włocławka, organizacje pozarządowe oraz przedsiębiorców,
którzy są zainteresowani przystąpieniem do LGD m. Włocławka.

Szukaj

Terminy poboru krwi...

...w ambulansie RCKiK przy Oddziale Rejonowym PCK we Włocławku, ul. 3-go Maja w 2019 roku.

3 styczeń
7 luty
7 marzec
4 kwiecień
2 maj
6 czerwiec
4 lipiec
1 sierpień
5 wrzesień
3 październik
7 listopad
5 grudzień

Serdecznie zapraszamy
do oddawania krwi w Ambulansie
godzina poboru
12:30-16:30