dsc06209 dsc07622 dsc09742 opako_2626
p rom2
Dobiega końca realizacja projektu pt. Termin realizacji projektu: 01.04.2014 – 30.06.2015
30 czerwca 2015r. kończy się projekt pt. „Romowie – pełnoprawni obywatele polscy II" realizowany przez Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża we Włocławku w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Mniejszości Narodowej Romów ROMA UNION z Włocławka. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Uczestnikami projektu są osoby ze społeczności romskiej (zarówno kobiety, jak i mężczyźni – łącznie 330 osób). Projekt realizowany jest na terenie miasta Włocławek, gdzie mieści się główne biuro projektu. Funkcjonują również cztery biura terenowe: w Olsztynie, Szczecinie, Płocku i Bydgoszczy, znajdujące się w siedzibach PCK.
Projekt podzielony jest na trzy główne zadania:
Zadanie 1 – w ramach zadania realizowane jest dla Romów szeroko zakrojone rzecznictwo obywatelskie, w tym poradnictwo specjalistyczne (głównie prawne, psychologiczne, podatkowe, medyczne, ubezpieczeniowe), pomoc w formułowaniu korespondencji (głównie urzędowej), informowanie o prawach i obowiązkach obywatelskich. Najważniejszym elementem zadania są usługi świadczone przez kancelarię prawną, która pomaga społeczności romskiej w trudnych sytuacjach życiowych.
Zadanie 2 – zadanie to polega na profesjonalizacji stowarzyszeń romskich. Realizowane są w nim warsztaty, doradztwo ogólne i specjalistyczne oraz konsultacje dla łącznie 30 organizacji (w tym funkcjonujące stowarzyszenia oraz tzw. grupy nieformalne, które planują założyć stowarzyszenie). Celem zadania jest pomoc (w tym prawna prawnika biegłego w prawie o stowarzyszeniach) w zakresie funkcjonowania organizacji w obszarze trzeciego sektora, informowanie o źródłach i sposobach pozyskiwania środków finansowych na prowadzenie działalności, pomoc w prawidłowym i profesjonalnym prowadzeniu dokumentacji. Grupy nieformalne mogą liczyć na kompleksowe wsparcie począwszy od założenia i rejestracji stowarzyszenia. Dla wszystkich 30 organizacji opracowane są indywidualne plany działania.
Zadanie 3 – w ramach niniejszego zadania osoby ze społeczności romskiej (łącznie 90) wzięły udział w indywidualnym poradnictwie psychologicznym i doradztwie zawodowym ora z w kursach zawodowych. Dodatkowym elementem zadania jest funkcjonująca kafejka internetowa dla Romów, w której prowadzony był kurs komputerowy. Sprzęt do kafejki został zakupiony w ramach projektu.
Dotychczas w ramach projektu zrealizowano następujące działania:
1. Indywidualne poradnictwo psychologiczne i doradztwo zawodowe dla 90 osób;
2. Kurs renowacji antyków – dla 20 osób (2 grupy po 10 osób);
3. Kurs „Operator wózków jezdniowych" – dla łącznie 30 osób;
4. Kurs gastronomiczny oraz wystrój wnętrz i decoupage – dla 10 osób;
5. Kurs „Opiekun osób zależnych" – dla 20 osób (2 grupy po 10 osób);
6. Kurs „Prawo jazdy kat. B" – dla 20 osób (2 grupy po 10 osób);
7. Kurs komputerowy z elementami języka polskiego, rachunkowości i marketingu dla 10 osób;
8. Kurs komputerowy dla 10 osób;
9. 4 – miesięczne staże zawodowe da łącznie 60 osób;
10. Szeroko zakrojone rzecznictwo obywatelskie dla 150 osób, w tym specjalistyczne poradnictwo prawne (w sprawach socjalnych, mieszkaniowych, windykacyjnych, sądowych i komorniczych);
11. Warsztaty i poradnictwo prawne dla stowarzyszeń romskich.
W czerwcu 2015r. planowana jest realizacja kursu „Zakładanie i funkcjonowanie spółdzielni socjalnych" dla 20 osób (2 grupy).

Szukaj

Terminy poboru krwi...

...w ambulansie RCKiK przy Oddziale Rejonowym PCK we Włocławku, ul. 3-go Maja w 2019 roku.

3 styczeń
7 luty
7 marzec
4 kwiecień
2 maj
6 czerwiec
4 lipiec
1 sierpień
5 wrzesień
3 październik
7 listopad
5 grudzień

Serdecznie zapraszamy
do oddawania krwi w Ambulansie
godzina poboru
12:30-16:30