pck_goldZarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża we Włocławku informuje, że podczas zbiórek pieniężnych do puszek kwestarskich w dniach 11 maja i 14 maja 2011 r. zebrano łącznie 3.072,08 zł.
 
ppUzyskane fundusze zostaną przeznaczone na pomoc rodzinom najuboższym.

Serdecznie dziękujemy opiekunom szkolnych kół PCK oraz młodzieży szkolnej z Gimnazjum Nr2 , Gimnazjum Nr 7, Gimnazjum Nr 8, Gimnazjum Nr 14, Zespołu Szkół Ekonomicznych, Zespołu Szkół Technicznych, Zespołu Szkół Chemicznych we Włocławku za aktywny udział w zbiórkach pieniężnych na rzecz potrzebujących pomocy.pp