herb pckW siedzibie Zarządu Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża we Włocławku przy ul.Zduńskiej 14, w każdy poniedziałek, w godz. od 13:00 do 17:00, czynny jest „Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin".


U specjalisty ds. uzależnień zainteresowani mogą bezpłatnie otrzymać pomoc w zakresie informacji, porad, konsultacji, wsparcia psychologicznego, osobiście lub telefonicznie (54 231 46 56).

Zadanie jest dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Uzależnień.