dsc06209 dsc07622 dsc09742 opako_2626
herb pckW siedzibie Zarządu Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża we Włocławku przy ul.Zduńskiej 14, w każdy poniedziałek, w godz. od 13:00 do 17:00, czynny jest „Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin".


U specjalisty ds. uzależnień zainteresowani mogą bezpłatnie otrzymać pomoc w zakresie informacji, porad, konsultacji, wsparcia psychologicznego, osobiście lub telefonicznie (54 231 46 56).

Zadanie jest dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Uzależnień.

Szukaj

Terminy poboru krwi...

...w ambulansie RCKiK przy Oddziale Rejonowym PCK we Włocławku, ul. 3-go Maja w 2020 roku.

2 styczeń
6 luty
5 marzec
2 kwiecień
7 maj
4 czerwiec
2 lipiec
6 sierpień
3 wrzesień
1 październik
5 listopad
3 grudzień

Serdecznie zapraszamy
do oddawania krwi w Ambulansie
godzina poboru
12:30-16:30