dsc06209 dsc07622 dsc09742 opako_2626

Polski Czerwony Krzyż uruchamia zbiórkę publiczną w związku z sytuacją na Ukrainie. Wpłaty można kierować na konto 07 1160 2202 0000 0002 5583 9342 z dopiskiem UKRAINA. W gotowości są także Grupy Ratownictwa PCK. Polski Czerwony Krzyż przyłącza się tym samym do działań Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca (IFRC).

 

Na miejscu pomoc poszkodowanym niesie Ukraiński Czerwony Krzyż, więc nie wysyłamy swoich Grup na Ukrainę. Najpotrzebniejsze są teraz wpłaty pieniężne, które będziemy mogli przekazać na pomoc poszkodowanym, w tym uchodźcom z Ukrainy tu, w Polsce. Sytuacja jest bardzo dynamiczna, dlatego właśnie środki pozyskane w wyniku zbiórki będą wydatkowane zależnie od potrzeb poszkodowanych zarówno w Polsce, jak i poza granicami kraju. Wszystkie nasze akcje będą skoordynowane z działaniami Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża lub Ukraińskiego Czerwonego Krzyża, które mają możliwość działania na miejscu – mówi Jerzy Zaborowski, Dyrektor Generalny Polskiego Czerwonego Krzyża.

PCK pomaga także w inny sposób: Chcemy w pełni wykorzystać potencjał Grup Ratownictwa PCK. Ich zadaniem jest między innymi wsparcie służb państwowych w zabezpieczeniu przejść granicznych oraz przeprowadzenie wstępnej segregacji medycznej ewentualnych poszkodowanych przekraczających granicę ukraińsko-polską. Jesteśmy w gotowości: wyznaczyliśmy zespoły, które na wezwanie dojadą na odpowiednie przejście graniczne i udzielą pomocy. Pozostajemy do dyspozycji Urzędów Wojewódzkich w województwach przygranicznych – opisuje Rafał Sakowski odpowiedzialny w PCK za działanie Grup Ratownictwa.
Pomoc międzynarodowa

Dotychczas Federacja przekazała na pomoc Ukrainie 139 302 franków szwajcarskich. Europejskie Biuro Federacji i Regionalna Delegatura w Moskwie monitorują sytuację, wymianę informacji oraz koordynują system pierwszej pomocy. Eksperci Czerwonego Krzyża byli w Kijowie pod koniec stycznia, aby wesprzeć tamtejszy zespół. Francesco Rocca, Wiceprezes IFRC na Europę, także odwiedził Ukrainę pomiędzy 20 – 22 grudnia 2013 roku, kiedy to spotkał się z prezesem Ukraińskiego Czerwonego Krzyża i władzami tamtejszego stowarzyszenia.

Masowe protesty na kijowskim Majdanie i innych dużych miastach Ukrainy, trwają od listopada 2013 roku. Protestujący domagają się zawarcia umowy stowarzyszeniowej z UE, rezygnacji urzędującego prezydenta oraz kilku członków rządu, a także nowych wyborów parlamentarnych. Berkut skierował swoje siły w stronę demonstrantów, powodując śmierć dziesiątek z nich i raniąc setki osób.

Ukraiński Czerwony Krzyż

Na miejscu pomoc niesie lokalne stowarzyszenie Czerwonego Krzyża. Ukraiński Czerny Krzyż – nie bez utrudnień (zobacz film pokazujący zniszczenie punktu Czerwonego Krzyża) – zapewnia pierwszą pomoc poszkodowanym.

źródło - http://www.pck.pl/news,1537.html

Szukaj

Terminy poboru krwi...

...w ambulansie RCKiK przy Oddziale Rejonowym PCK we Włocławku, ul. 3-go Maja w 2019 roku.

3 styczeń
7 luty
7 marzec
4 kwiecień
2 maj
6 czerwiec
4 lipiec
1 sierpień
5 wrzesień
3 październik
7 listopad
5 grudzień

Serdecznie zapraszamy
do oddawania krwi w Ambulansie
godzina poboru
12:30-16:30