motoserce16 kwietnia 2011 r. na terenie CH WZORCOWNIA we Włocławku odbyła się III edycja zbiórki krwi na rzecz osób potrzebujących tego cennego leku pod hasłem "MOTOSERCE – KREW DAREM ŻYCIA". Organizatorem akcji był Klub Motocyklowy GREMIUM MC przy współpracy Zarządu Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża we Włocławku.

Zebraliśmy w tym dniu 39,600 litrów krwi , co jest wspaniałym wynikiem.

Akcji towarzyszyły różne atrakcje:
- występy zespołów rockowych
- pokazy udzielania pierwszej pomocy,
- mierzenie ciśnienia i poziomu cukru
- wystawa  motocykli

Serdeczne podziękowania składamy Honorowym Dawcom Krwi, Dyrekcji CH Wzorcownia, Miejskiemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej oraz Oddziałowi Terenowemu Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża we Włocławku
Rejonowa Rada Honorowego Krwiodawstwa PCK we Włocławku


motoserce