pierwsza pomocZarząd Rejonowy PCK serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych na kursy z zakresu udzielania pierwszej pomocy.


KURS PODSTAWOWY
Kurs podstawowy trwa 16 godzin dydaktycznych i jest realizowany w ciągu dwóch dni szkoleniowych, organizowany jest w grupach liczących ok. 20 osób. Przeznaczony jest zarówno dla osób, które nie miały wcześniej do czynienia z pierwszą pomocą, jak i dla tych, którzy pragną usystematyzować już posiadane wiadomości. Szkolenia prowadzone jest według wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji. Uczestnicy kursu 16-godzinnego otrzymują zaświadczenie z certyfikatem honorowane w krajach Unii Europejskiej.
Kurs podstawowy – 100 zł

KURS ELEMENTARNY
Polski Czerwony Krzyż proponuje firmom i instytucjom, które z różnych powodów nie są zainteresowane kursem podstawowym, zorganizowanie elementarnego kursu pierwszej pomocy. Kurs trwa 5 godzin dydaktycznych i jest realizowany w ciągu jednego dnia; organizowany jest w grupach liczących do 30 osób. Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenia ukończenia kursu, które są honorowane przez wszystkie instytucje w Polsce.
Kurs elementarny – 45 zł